Buksnesfjorden blir surere. Både livet til havs og de som er avhengig av det kommer til å bli påvirket. (Foto: Halvor Dannevig)
Buksnesfjorden blir surere. Både livet til havs og de som er avhengig av det kommer til å bli påvirket. (Foto: Halvor Dannevig)

Kan havforsuring ødelegge imaget til Lofoten?

Havet blir utvilsomt surere. Vannmassene tar opp karbondioksid fra atmosfæren, og slik skal det for så vidt være, men nå har vi nådd metningspunktet. For mye karbondioksid fører til at pH-verdien blir lavere og havet surere. Denne prosessen skjer i større grad nå enn tidligere på grunn av økt klimagassutslipp.

Som en del av prosjektet AcidCoast, har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) undersøkt surhetsgraden i to norske fjorder: Hardangerfjorden og Buksnesfjorden i Lofoten. Begge surner.

– Målingene fra de to fjordene har blitt brukt for å lage scenarier for fremtidig utvikling og surhet i de to økosystemene og fremtidsscenariene ble presentert i fjor høst, forteller forsker Aase Kristine Lundberg ved Nordlandsforskning.

– Mange er bekymret. På Leknes fryktet de at havforsuringen potensielt kunne ødelegge hele imaget til Lofoten, gjennom konsekvenser som manetoppblomstring, mindre mangfold i havet og stinkende strender. Men sannheten er at vi ikke vet hva konsekvensene blir, sier forskeren. 

Powered by Labrador CMS