Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Oslo og Akershus - Les mer

Banale problemer hindrer PC-bruk i skolen

Manglende stikkontakter, flate batterier og andre enkle, tekniske problemer gjør at lærere kvier seg for å bruke PC i undervisningen.
4.10 2012 05:00

– Mange lærere opplever at IKT er en tidstyv og kvier seg dermed for å bruke det i undervisningen, sier Bård Ketil Engen. Han er førsteamanuensis i digital kompetanse ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Det skjer til tross for at IKT er definert som en grunnleggende ferdighet i norsk skole - helt på linje med skriving og regning.

Såkalt digital kompetanse er en av fem grunnleggende ferdigheter elevene skal lære seg i skolen (se faktaboks).

Det er mye å forbedre

For å finne ut hvordan IKT faktisk blir brukt i undervisningen i norsk skole i 2012, dro Bård Ketil Engen ut i klasserommene – på jakt etter svar.

Hva skjer når lærere triller inn stabler med bærbare PCer som elevene skal bruke i undervisningen?

Engen fulgte undervisningen gjennom et helt år på to ulike Oslo-skoler. Han fant en rekke forbedringsområder:

 • Enkle hindringer: Manglende stikkontakter, stadige tekniske problemer, flate batterier og i det hele tatt mye styr med å flytte rundt på bærbare PCer står i veien for en vellykket bruk av IKT i undervisningen.
   
 • Dårlig organisering: IKT i undervisningen er ikke satt i system. Mye er basert på ildsjeler som bruker arbeidstid og fritid på å gjøre jobben.
   
 • Manglende ledelse: Engen etterlyser en skoleledelse som er tydelig på at de skal bruke IKT. IKT-kompetansen blant lærere spres ikke av seg selv.

Hjemløst fag

– Et problem er at IKT ikke hører hjemme i et fag, men i alle fag, sier Engen.

– Der skriving tilhører norskfaget og regning matematikkfaget, så skal digital kompetanse integreres i alle fag og havner ofte litt på siden.  IKT-faget er på mange måter et hjemløst fag.

Engen forteller om skoleklasser hvor PC-en fortsatt er noe elevene får lov til å bruke når de er ferdige med andre skoleoppgaver. Dermed er det de flinkeste elevene som får bruke de 3-4 tilgjengelige PC-ene, siden disse elevene oftest er ferdig først.

I tillegg glir elevene ofte inn i kosetime-modus når bruk av datamaskinen blir en belønning etter andre oppgaver er gjennomført.

– Det er uheldig, sier Engen.

Nettbrett er løsningen

Engen tror nettbrett kan virke forløsende for bedre bruk av IKT i undervisningen.

Han har observert hvordan nettbrett på en helt annen måte enn bærbare PC-er glir sømløst inn i undervisningen.

– Nettbrett blir en del av undervisningen sammen med annet læringsmateriell som lærebøker og skriveblokker, og blir en del av læringsmiljøet i mye større grad enn en bærbar PC.

– Nettbrettet er mindre, batteriet varer lenger og det er mer praktisk. Det blir som ekstra læringsmateriell i tillegg til læreboken og kladdeboken. Elevene veksler mellom lærebok, kladdebok og nettbrett, sier han.

Gode lærere hindrer PC-bråk

Selv om digital kompetanse er definert som en grunnleggende ferdighet, dukker det til stadighet opp lærere i media som vil fjerne PC-ene fra klasserommet fordi elevenes databruk forstyrrer undervisningen.

Den debatten mener Engen er en avsporing. Han mener at det er ikke PC-ene, men dårlig klasseledelse som er problemet, hvis elevenes databruken forstyrrer undervisningen.

– Det er heller ikke et nytt problem at elever bruker PCer til andre ting enn det som er tenkt. Dette handler ikke om teknologi, men om holdninger, sier Engen.

– Løsningen er god klasseledelse, enten det er digitale fristelser eller andre fristelser som må tøyles i klasserommet.

Forbud nytter ikke

Han mener hele debatten som ofte kommer opp i ulike medier om for eller mot PC i skolen er irrelevant og meningsløs.

– PC i undervisningen er kommet for å bli. Slike debatter kommer alltid med innføring av ny teknologi, sier Engen og viser til den i dag komiske debatten om for eller mot farge-TV som nådde helt inn i Stortingssalen i sin tid.

– Det store og viktige spørsmålet er hvordan vi bruker IKT i undervisningen.

Kan ikke fjerne PCer

– Digital kompetanse er en grunnleggende ferdighet, da kan man ikke foreslå å fjerne PC-ene fra klasserommet, sier Engen som til daglig underviser morgendagens lærere om hvordan de kan bruke IKT i undervisningen på en best mulig måte.

Elevene skal ikke bare lære seg å bruke teknologien, men også hvordan de kan fortolke den digitale informasjonen, for eksempel hvordan du forholder deg til informasjon på nettet. 

– Det er nødvendig kunnskap i dagens digitale samfunn, sier Engen, men han er tydelig på at skole-Norge fortsatt har en jobb å gjøre for å legge bedre til rette for IKT i skolen.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

De grunnleggende ferdighetene er definert som:

 • Å kunne uttrykke seg muntlig
 • Å kunne uttrykke seg skriftlig
 • Å kunne lese
 • Å kunne regne
 • Å kunne bruke digitale verktøy

Annonse

Annonse