Saken er produsert og finansiert av Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge - NUBU - Les mer

Kurssuksess for minoritetsmødre

Minoritetsmødre med barn med atferdsvansker har stor nytte av foreldreferdighetskurs.
14.8 2011 05:00


(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Innvandrere har frem til i dag vært underrepresentert i det nasjonale foreldreprogrammet Parent Management Training – Oregon-modellen (PMTO).

Derfor har Ragnhild Bjørknes, forsker ved Atferdssenteret, sett på hvilken effekt PMTO har og om det er fleksibelt nok til å styrke foreldreferdigheter og bedre barns atferd i etniske minoritetsgrupper, i studien “PMTO for etniske minoritetsmødre – en effektstudie”.

Funnene viser at PMTO-kursene er fleksible nok til at de er effektive også for etniske minoritetsmødre.

Bedrer foreldreferdigheter

Mødrene i studien ble rekruttert ved å ha åpne foreldremøter i nærmiljøet på Grorud og Søndre Nordstrand, i blant annet barnehagene, hvor de kunne velge å melde seg på.

De ble deretter fordelt tilfeldig på PMTO-kurs som startet i april 2008 eller en venteliste med kursstart senere. Ventelistegruppen var studiens kontrollgruppe. Utvalget besto av 96 pakistanske og somaliske mødre, med barn mellom 3 til 9 år.


Ragnhild Bjørknes. (Foto: Atferdssenteret)

Tiltaket, som besto av 18 ukentlige gruppemøter med en varighet på to timer med 8 til 12 mødre av samme etnisitet, har fått svært positive brukervurderinger – ni av ti vil anbefale tiltaket til andre.

Mødrene som fulgte foreldreprogrammet rapporterte bedre foreldreferdigheter og mindre problematferd hos barna enn mødrene i kontrollgruppen.

Grunnen til endring i barnets atferd var mors positive endring av foreldreferdigheter, som konsekvens av å ha deltatt i programmet. Dette gjaldt både de pakistanske og somaliske mødrene.

Tar for seg daglige situasjoner

Foreldrekursene tar utgangspunkt i daglige situasjoner, og har fokus på ulike nyttige og effektive foreldreferdigheter i samsvar med PMTO-prinsipper og tar for seg temaer som blant annet samarbeid og kommunikasjon med barnet, grensesetting og søskenkrangler.

Behandlingen sikter seg i tillegg på å være kultursensitiv heller enn kulturspesifikk. Kursmaterialet blir oversatt, linkarbeidere som snakker språket deltar i samlingene og deltakende mødre kommer med egne eksempler fra oppdragelse i egen kultur.

På den måten tas det også hensyn til deltakerens kulturelle identitet, og individuelle mål i barneoppdragelse.

– Det er hyggelig å se den positive effekten PMTO har og hvordan tiltaket kan hjelpe, uavhengig landbakgrunn. Det kan virke som om PMTO lærer bort et universelt budskap. Man trenger ikke å være dårlige foreldre for å bli bedre, sier Bjørknes.

Referanse:

Ragnhild Bjørknes disputerte i juni for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Parent Management Training – Oregon Model: Intervention effects on maternal practice and child behavior in ethnic minority families”. 

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Parent Management Training – Oregon-modellen

 • Tilbudet retter seg mot familier med barn mellom 3 og 12 år med alvorlige atferdsproblemer
• Målet med behandlingen er at barnet og foreldre gjenoppretter en positiv relasjon slik at opposisjonell atferd brytes og positiv utvikling fremmes
• En metode der foreldrene gjennom undervisning, øvelser og hjemmeoppgaver lærer seg oppdragelsesferdigheter for å fremme prososial atferd og redusere avvikende atferd.
• Kommunikasjonsmønsteret i familien endres gjennom aktiv innøving av alternative handlingsmønstre.

(Kilde: Atferdssenteret