Saken er produsert og finansiert av Institutt for samfunnsforskning - Les mer

Innvandring jevner ut arbeidsmarkedet

Regionale forskjeller i det norske arbeidsmarkedet jevnes ut på grunn av innvandreres vilje til å flytte på seg.
31.7 2012 05:00

Innvandrere som nylig har kommet til Norge virker ikke like stedbundet som nordmenn. Dette er positivt for arbeidsmarkedet, mener forskerne Marianne Røed og Pål Schøne ved Institutt for samfunnsforskning.

De har undersøkt hvordan innvandring påvirker det norske arbeidsmarkedet.

- Innvandring bidrar til en mer effektiv fordeling av arbeidsressurser mellom fylkene i Norge. Innvandrere som kommer hit er oppmerksomme på regionale muligheter og flytter ofte til fylker med lovende arbeidsmarked, sier Røed.

- At innvandrere frivillig flytter seg fra en region til en annen som følge av lønnsnivå og arbeidsledighet, kompenserer for de innfødtes lavere flytteiver, sier Schøne.

Flytter mindre med tiden

Etter åtte til ti år i landet slår også innvandrere seg til ro, med familie, hus og sosiale nettverk. Da er de ikke lenger like tilbøyelige til å flytte. Likevel fortsetter innvandrere å bidra til en effektivisering av arbeidsmarkedet.

- Det er en kontinuerlig strøm av innvandrere til Norge, så at noen velger å slå seg til ro etter en lengre periode i landet forandrer ikke situasjonen nevneverdig, sier Røed.

- I et samfunnsøkonomisk perspektiv er det positivt at nyankomne innvandrere er såpass mobile. Når vi opplever økonomisk ubalanse er det viktig at noen flytter til stedene som kan tilby gode arbeidsmarkeder.

- Det åpner flaskehalser, jevner ut forskjeller og resulterer i samfunnsøkonomiske gevinster, blant annet større produksjon i fylkene det gjelder.

«Smører hjulene»

I artikkelen «Does immigration increase labour market flexibility» undersøker Røed og Schøne tre stadier av flyktningers og innvandreres regionale mobilitet.

Den innledende bosettingen, mobiliteten mellom fylker, og avslutningsvis den eventuelle migrasjonen ut av landet. I alle fasene påvirkes mobiliteten av lønnsnivå og ledige stillinger.

- Man kan derfor si at innvandrere bidrar til å «smøre hjulene» i de regionale arbeidsmarkedene, mener Schøne.

- Slik forskning er kanskje spesielt viktig i norsk kontekst, ettersom innfødte ikke er like tilbøyelige til å følge et lignende flyttemønster.

Forskerne kan ikke se at den innfødte delen av befolkningen bidrar til å jevne ut forskjellene i arbeidsmarkedet på samme måte som innvandrere gjør.

Referanse:

Røed og Schøne: Does immigration increase labour market flexibility?, Labour Economics, Available online 24 May 2012, doi: 10.1016/j.labeco.2012.05.008.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse