Saken er produsert og finansiert av Norges veterinærhøgskole - Les mer

Måler smerte hos sau

Ny forskning har bidratt til utvikling av objektive kjennetegn som kan brukes ved vurdering av smerte og velferd hos sau.
25.10 2010 05:00

Smerte betyr lidelse og stress og er en alvorlig trussel mot dyrenes velferd. Produksjonsdyr opplever smerte når de er syke og skadet - og ved uheldige driftsmåter.

Forbrukerne er i økende grad opptatt av dyrevelferd, og dette legger press på næringa for å sikre gode forhold for dyra og produsere mat med godt omdømme.

Smerte påvirker dyras velferd i negativ retning og er derfor viktig når dyrevelferden skal forbedres. 

Det er ikke mulig å måle dyrs følelser og erfaringer direkte. Sauer er byttedyr, og det ligger i byttedyrets natur å forsøke å skjule svakhet og smerte.

– Derfor er utfordringen å utvikle objektive smerteindikatorer for vurdering av smerte, sier Solveig Marie Stubsjøen.

Forskningen hennes ved Norges veterinærhøgskole har nå bidratt til å utvikle objektive kjennetegn som kan brukes for å vurdere smerte og velferd hos sau.

Fem tegn på smerte

Stubsjøen har undersøkt følgende fem objektive smerteindikatorer for måling av mild til moderat smerte hos sau:

 • Hjertevariabilitet – tidsmessige variasjoner mellom hjerteslagene
 • Øyetemperatur – målt ved hjelp av infrarød termografi
 • Blodtrykk
 • Trykkalgometri – smerteterskel målt ved trykk
 • Atferd

Søyer ble undersøkt over tre påfølgende dager, og i denne perioden ble det gjort en rekke fysiologiske målinger og vurderinger av dyras atferd.

Stubsjøen sammenfatter resultatene fra disse målingene og vurderingene slik:

– Et håndholdt algometer er et nyttig verktøy for å måle smerteterskel ved trykk. Forutsetning er at dyra er tilvent måleprosedyren før registreringen starter.

– Hjertevariabilitet er en sensitiv metode som kan benyttes for å vurdere mild til moderat smerte. Måling av øyetemperatur ved hjelp av infrarød termografi må derimot kvalitetssikres bedre før det kan brukes som smerteindikator hos sau.

– Slikking rundt munnen og breking ble funnet å være relevante indikatorer for stress. Det ser ut til at tilvenning til måleprosedyren og fryktreduksjon er viktig ved smerteregistrering hos sau.

Bakgrunn:

Solveig Marie Stubsjøen disputerte 7. oktober 2010 for PhD-graden ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen Indicators of pain and welfare in sheep.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord