Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

– Når jordmor er der, skjer det noe med kvinnen. Hvis hun slapper av og blir trygg, kan det gi henne bedre kontroll på smertene, forklarer Therese Buerengen.
– Når jordmor er der, skjer det noe med kvinnen. Hvis hun slapper av og blir trygg, kan det gi henne bedre kontroll på smertene, forklarer Therese Buerengen.

Mindre epidural, keisersnitt og lystgass hvis jordmor er til stede under hele fødselen

En ny studie viser at det blir gitt færre epiduralbedøvelser under fødsler der jordmor er til stede under hele fødselen.

Forskningen er klar på at kvinner opplever en bedre fødsel når jordmor er til stede under hele den aktive delen av fødselen. Det kan ha mye å si for den totale fødselsopplevelsen for kvinnene.

– Når jordmor er der, skjer det noe med kvinnen. Hvis hun slapper av og blir trygg, kan det gi henne bedre kontroll på smertene, forklarer Therese Buerengen.

– Er hun derimot redd, kan det forsterke smerteopplevelsen. Når man har mye adrenalin, reduseres kroppens frigjøring av endorfiner, som er kroppens eget smertestillende middel.

Buerengen er tidligere masterstudent ved jordmorutdanningen på OsloMet og jobber som jordmor ved Sykehuset Østfold Kalnes til daglig.

Nylig fikk hun publisert en artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Midwifery. Studien var en del av masteroppgaven hennes.

Therese Buerengen jobber som jordmor ved Sykehuset Østfold Kalnes til daglig.
Therese Buerengen jobber som jordmor ved Sykehuset Østfold Kalnes til daglig.

Bruken av epidural øker

7.103 kvinner fra 14 ulike sykehus var med i studien. Av disse hadde 60 prosent av kvinnene jordmor til stede i aktiv fødsel, mens 40 prosent ikke hadde det.

Forskerne definerte aktiv fødsel fra da kvinnen hadde fire centimeter åpning.

Resultatene fra studien viser at 41 prosent av kvinnene som hadde jordmor til stede under fødselen, brukte epiduralbedøvelse. Blant dem som ikke hadde det, var andelen mye høyere, hele 60 prosent.

Epiduralbedøvelse er en effektiv smertelindring ved fødsel og benyttes ved om lag en tredjedel av fødsler i Norge. Selv om epidural kan være til god hjelp, viser noen studier at fødselen kan ta lenger tid med bedøvelsen.

De siste tjue årene har også bruken økt betraktelig.

– Det har nærmest blitt en norm istedenfor unntaket, sier Buerengen.

– Jeg tenker at dersom tilstedeværelse av jordmor kan redusere bruken av epidural, er det en god investering.

Jordmor og forsker Rebecka Dalbye ved OsloMet.
Jordmor og forsker Rebecka Dalbye ved OsloMet.

Massasje demper smerter

Kvinnene som mottok jordmorhjelp under hele fødselen i studien, fikk oftere massasje enn dem som ikke fikk den hjelpen. Massasje kan dempe noe av smertene.

Det var også færre keisersnitt og mindre bruk av lystgass. Flere brukte også gymball sammen med jordmor, noe som kan gi lavere smerteopplevelse ved å bevege seg på ballen.

– Disse resultatene viser at vi bør legge til rette for at alle kvinner får den jordmorhjelpen de trenger under fødselen. Organiseringen på fødestedene kan kanskje være grunnen til at det ikke lar seg gjøre, sier Buerengen.

Noen ganger har jordmødrene rett og slett ikke nok tid. For eksempel kan jordmormangel på fødeavdelinger føre til at det ikke er nok kapasitet.

Jordmor gir trygghet

– Noen kvinner kan føle på redsel for å føde og trenger veiledning slik at de føler mestring, sier Rebecka Dalbye. Hun er jordmor og forsker og var veilederen til Therese Buerengen i arbeidet med masteroppgaven.

– Alle fødekvinner er unike. Noen er trygge ved at du bare sitter sammen med dem i det samme rommet. Andre trenger støtte ved hver eneste ri. Det handler om å se hver kvinne og hva hun trenger.

Men noen dager er mer krevende, for eksempel de dagene da jordmor kan ha to kvinner samtidig i aktiv fødsel og må gå fra rom til rom.

– Da skaper man ikke den tryggheten som vi tenker er viktig. Det ideelle er at jordmor kun har én kvinne i aktiv fødsel og dermed kan være hos kvinnen i den grad som er best mulig for henne og hennes partner, sier Dalbye.

Referanse:

Therese Buerengen mfl.: Association between one-to-one midwifery care in the active phase of labour and use of pain relief and birth outcomes: A cohort of nulliparous women. Midwifery, 2022. DOI: 10.1016/j.midw.2022.103341

Powered by Labrador CMS