Altfor høy fangst

Fangst av lodde og torsk har til tider vært altfor høy. Tradisjonell forvaltningspolitikk for torsk og lodde har ikke i stor nok grad tatt hensyn til flerbestandssammenhenger.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Trålen kom opp med mye lodde i noten, noe som betød et festmåltid for måkene. (Foto: Jens Christian Holst, Havforskningsinstituttet)
Trålen kom opp med mye lodde i noten, noe som betød et festmåltid for måkene. (Foto: Jens Christian Holst, Havforskningsinstituttet)

- De biologiske sammenhengene og bestandsdynamikken i Barentshavet blir bedre og bedre forstått av havforskerne.

- Men forvaltningen har hengt noe etter selv om det ble tatt fornuftige grep allerede tidlig i 1990-årene når det gjelder lodde, forteller Sigurd Aanestad.

De senere år har flerbestandsdynamikk blitt mer sentralt i forvaltningen, og betydningen av flerbestandsdynamikk er ett av hovedpoengene i Aanestads doktorgradsavhandling.

Lodde og torsk

Sigurd Aanestad.
Sigurd Aanestad.

Blant Aanestads viktigste funn er at loddefangsten og torskefangsten historisk har vært altfor høy fra et sosialøkonomisk ståsted.

- Lodden har en svært viktig betydning som mat for torsken og har derfor til tider blitt altfor høyt beskattet. Torsken på sin side har nesten uten unntak blitt overfisket.

- Disse funnene blir særlig tydelige når man i de biologiske modellene ikke bare tar hensyn til samspillet mellom torsk og lodde, men også inkluderer sild. Silden har en spesiell betydning ettersom den spiser mye lodde men selv blir spist av torsk, sier Aanestad.

Bakgrunn:

Sigurd Aanestad disputerte 18. september med doktorgradsavhandlingen “Essays on the Exploitation of Natural Resources: Optimal Control Theory applied to Multi-species fisheries and Fossil fuel Extraction”, ved Universitetet i Tromsø.

Powered by Labrador CMS