En notis fra Nordlandsforskning - les mer.

Havforsuring i kystnære områder er et økende problem. På bildet et kystnært område i Vestvågøy i Lofoten. (Foto: Halvor Dannevig)
Havforsuring i kystnære områder er et økende problem. På bildet et kystnært område i Vestvågøy i Lofoten. (Foto: Halvor Dannevig)

Lanserer tiltak mot havforsuring

Havforsuring er en global miljøutfordring på linje med klimaendringene, som på sikt vil få store konsekvenser for marine økosystem. Mens havforsuring i åpne havområder har fått en del oppmerksomhet, har det vært mindre fokus på å kartlegge, overvåke og forstå ringvirkninger av havforsuringen i kystnære havområder.

– I kystnære strøk er mulighetene for å påvirke havforsuringene atskillig større enn i åpent farvann. Dermed er det nødvendig med en politikk for hvordan tiltak og virkemidler skal forvaltes, sier Grete Hovelsrud, seniorforsker ved Nordlandsforskning og professor ved Nord universitet.

De siste tre årene har Hovelsrud sammen med forskere fra en rekke norske institusjoner samarbeidet om å øke kunnskapen om havforsuring i den norske kystsonen. Nå har de utarbeidet forslag til hvordan problemet kan angripes.

«Forslag til politikk for forvaltning av havforsuring i norske kystfarvann» heter rapporten forskerne nå legger på bordet.

Aktuelle tiltak inkluderer å redusere fangst, verne sjøareal og tilføre kalk for å motvirke forsuring.

– I noen tilfeller kan økt taredyrking være et godt tiltak. Tare spiser karbondioksid og motvirker på den måten forsuring, forteller Hovelsrud.

I tillegg må oppdrettsanlegg for skalldyr plasseres unna lokale forsuringskilder, siden skalldyr er særlig sårbare for forsuring.

Buksnesfjorden i Lofoten og Kvinnheradsfjorden har vært undersøkt i prosjektet.

Les mer på nettsidene til Nordlandsforskning.

Powered by Labrador CMS