Fiske av snøkrabbe har blitt en viktig del av norsk næring. Nå gir forskere fra Nofima ut en oversikt over forskningen som finnes på både snøkrabber og kongekrabber. (Foto: Derek Keats / wikimedia commons CC BY-SA 2.0)
Fiske av snøkrabbe har blitt en viktig del av norsk næring. Nå gir forskere fra Nofima ut en oversikt over forskningen som finnes på både snøkrabber og kongekrabber. (Foto: Derek Keats / wikimedia commons CC BY-SA 2.0)

Samler all kunnskap om krabber

Håpet og ønsket er at den samlede kunnskapen skal nå den forholdsvis ferske snø- og kongekrabbenæringen i Norge så bredt som mulig og gi konkret nytte til næringen.

Selv om krabbenæringen er forholdsvis ny i Norge, er den på ingen måte ubetydelig. I 2016 ble det eksportert kongekrabbe for rundt 529 millioner kroner og snøkrabbe for 338 millioner kroner. Og næringen vokser.

Forskerne bak denne kunnskapssmalingen slår fast at kommersielt fiske etter kongekrabbe og snøkrabbe er blitt viktig for norsk sjømatindustri, og at næringen har måttet skaffe seg kunnskap om arter som fordrer teknologi og prosessering helt forskjellig fra tradisjonelt fiske.