- Ingen gener for aldring

Det finnes ingen gener for aldring, mener professor Thomas Kirkwood. Trolig aldres vi mennesker og alle andre organismer fordi reparerings- og vedlikeholdssystemet i kroppen bryter sammen over tid.

Publisert

Dette kom fram under Kirkwoods foredrag “Det genetiske puslespillet bak aldring: Hvordan ser bitene ut, og hvordan passer de sammen”, som han holdt under genkonferansen “Functional genomics and disease” som pågår i Oslo.

Paradoksalt

Kirkwood påpekte det paradoksale i at det ikke finnes gener for aldring. Aldring er noe som skjer i alle organismer, uansett hvor og hvordan de lever på jorda. Samtidig blir ikke dyr i naturen gamle: Alle organismer dør før eller senere på grunn av en ytre skade, ikke av aldring i seg selv.

Her ligger nettopp det Kirkwood mener er forklaringen på de manglende aldringsgenene: Det har aldri vært nødvendig å opprettholde liv i organismer over lang tid, for før eller senere vil de dø av en ytre faktor som sult, drap eller tørst.

Evolusjonært sett har det derfor vært viktigere å investere en masse energi i reproduksjon, og ikke i å vedlikeholde eller reparere kroppen over tid. Men det var den gang da. Nå lever de fleste mennesker i den vestlige verden til de dør av aldring eller sykdom, og vi leter desperat etter en måte å holde oss unge og friske på. Kan forskerne gi oss svaret?

Rynker, grå hår og tretthet

Hva er det så som gjør at vi blir gamle; at vi får grått hår, mister hår, får rynker og blir slappe i huden så vel som i kroppen? En genetisk faktor er det; kanskje er det 25 prosent av arven fra mor og far som avgjør når og hvordan du aldres, sier Kirkwood.

Er din mor rynkefri når hun er førti, får sannsynligvis ikke du de store problemene i så henseende heller. Men hvilke andre komponenter er det som gjør at vi aldres da? Stress, miljø, dårlig mat/god mat, god livsstil og immunforsvar påvirker alle, hver for seg og sammen din aldringsprosess, mener Kirkwood.

Og variasjonen mellom individer er enorm, det ser man i organismer som rundorm - og hos mennesker.

Miljø og gener?

Hvordan disse komponentene påvirker aldring, og hvordan den genetiske arven påvirker i et samspill med miljøet, det vet forskerne ikke mye om ennå.

Trolig påvirker alle faktorene på en eller annen måte vedlikeholds- og repareringssystemet i arvestoffet, DNA. Hvordan, begynner forskerne å få visse anelser om ved å studere ulike sjeldne syndromer hos mennesker som gjør at de aldres for tidlig.

Ett av disse syndromene er Werners syndrom, der mennesker som har syndromet dør ved 45 års alderen, og før det har gått igjennom alle stadier vi forbinder med aldring.

Kreft linket til aldring

Samtidig vil studier av aldring kaste lys over årsaken til kreft, mener Vilhelm Bohr, professor ved National Institute for Aging i Baltimore, USA.

- Skal vi forstå årsaken til kreft, må vi først forstå årsaken til aldring, for kreft blir mer hyppig med alder, påpekte han i sitt foredrag “For tidlig aldring i mennesker og ustabilitet i genomet.

Får vite mer snart?

I neste måned åpner University of Manchester i England et eget forskningssenter som kun skal konsentrere seg om årsakene til aldring: “Centre for Integrative genetics on aging and nutrition”.

Om få år kan kanskje forskning herfra forklare noen av grunnene til hvorfor vi eldes, og eventuelt hvordan vi kan unngå å bli rynketroll og leve lenger enn i dag.