Disse fuglene endte sin skjebne i møte med et vindu. Så gikk de inn i forskningens tjeneste.
Disse fuglene endte sin skjebne i møte med et vindu. Så gikk de inn i forskningens tjeneste.

Fugler krymper i takt med klimaendringene

Størrelsen på mange arter har blitt mindre de siste tiårene.

Publisert

Småfugler smalt stadig inn i de store vinduene. De trakk sitt siste sukk og landet utenfor konferansesenteret McCormick Place og andre bygninger i Chicago.

Men de krasjet ikke helt forgjeves.

En forsker plukket dem opp og tok dem med tilbake til museet der han jobbet. Der tok han fram måleutstyret.

Ene og alene har Dave Willard møysommelig målt mer enn 70 000 fugler i løpet av 38 år.

Etter hvert fikk han hjelp med innsamlingen, og nå har noen andre forskere gjort statistiske undersøkelser med tallene hans.

Et tydelig mønster dukker opp: Fugler fra et flertall av 52 arter, stort sett spurvefugler, ble mindre mellom 1978 og 2016.

Mindre kropp og større vinger

Endringen skjer nesten usynlig, millimeter av gangen. Kroppsmassen og lengden på et bein i foten sank i snitt med henholdsvis 2,4 og 2,6 prosent.

Vingespennet har derimot blitt større hos de fleste av disse trekkfuglene. Forskerne tror at de kompenserer for vekttapet fordi det er tyngre å fly med mindre kropp.

Det kan riktignok også tenkes at fuglene trekker lenger enn før, men i så fall er det litt rart at det skjer med så mange ulike fugler på en gang, mener forskerne.

Fugler blir målt ved amerikanske Field Museum.
Fugler blir målt ved amerikanske Field Museum.

Varmere vær

Samtidig som fuglene blir mindre, har klimaet blitt varmere.

– Vi hadde gode grunner til å forvente at økende temperaturer ville føre til mindre kroppsstørrelser, basert på tidligere studier, sier en av forskerne, Brian Weeks ved University of Michigan, i en pressemelding fra Field Museum.

– Det jeg ble sjokkert over, var hvor konsekvent det var. Jeg ble veldig overrasket over at alle disse artene tilpasser seg på lignende måter.

En enda større studie fra USA viser at flertallet ble mindre mellom 1961 og 2007. Studien fra 2010 undersøkte nesten en halv million fugler fra mer enn 100 forskjellige arter, ifølge BBC.

Det er flest hvitstrupespurver blant fuglene de amerikanske forskerne har studert.
Det er flest hvitstrupespurver blant fuglene de amerikanske forskerne har studert.

Krymper norske fugler?

Norske forskere har undersøkt en liten gruppe rørsangere på Malta. De ble også mindre i løpet av 18 år, viser studien som er publisert i Nature Communications.

– De tilpasset seg det varmere klimaet, sier biologiprofessor Glenn-Peter Sætre ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

Denne arten finnes også i Norge, men han og kollegene har ikke undersøkt om rørsangeren krymper her. Sætre tror det er sannsynlig.

Lønner seg å være liten

Større individer holder bedre på varmen, forklarer biologen. Og en mindre kropp gir en relativt sett større overflate, slik at dyrene lettere kvitter seg med overskuddsvarme.

Derfor er dyr litt større her i nord enn artsfrender lenger sør.

Det er rett og slett en fysisk lov at det lønner seg å være liten i varmen og stor i kulda. Da kan fuglene få flere unger fordi de kan bruke mindre energi på å regulere temperaturen og mer på å reprodusere seg.

Ikke sikkert på grunn av varme

Men er det egentlig klimaendringene som er grunnen til fuglenes forandring?

– Det er grunn til å tro at det er årsaken, men strengt tatt vet vi ikke helt sikkert, sier Sætre.

– Det kan være noe annet som henger sammen med klimaet som er den egentlige årsaken, som at maten eller konkurransen mellom fuglene endres. Men her er det nok mest sannsynlig en direkte effekt, slik fysikkens lover forutsier.

De amerikanske forskerne peker på at om det blir matmangel på grunn av varmere vær, kan klimaet være en indirekte grunn til at fugler blir mindre. De vet tross alt ikke hva fuglene spiste.

Men kroppsstørrelsen svingte i takt med sommertemperaturene fra år til år, ikke bare over lang tid. Det mener de styrker antakelsen om at det er varmen som styrer.

Referanse:

Brian C. Weeks mfl: Shared morphological consequences of global warming in North American migratory birds. Ecology, 4. desember 2019. Doi: 10.1111/ele.13434. Sammendrag.