Blant artene forskerne har sett på finner vi både blåmeis og kjøttmeis. Begge er tilpasningsdyktige, men det går ikke fort nok, ifølge forskerne. (Foto: Paul Kleiven / NTB Scanpix)
Blant artene forskerne har sett på finner vi både blåmeis og kjøttmeis. Begge er tilpasningsdyktige, men det går ikke fort nok, ifølge forskerne. (Foto: Paul Kleiven / NTB Scanpix)

Tror flere dyr ikke klarer tilpasse seg raskt nok til klimaendringene

Ny studie hevder at selv tilpasningsdyktige fugler endrer seg for sakte til å holde følge.

De fleste artene som lever på planeten vår er ganske tilpasningsdyktige. Også når de møter store utfordringer, som økende gjennomsnittstemperaturer.

Fugler kan komme til hekkeområdene sine tidligere, pare seg tidligere og fugleungene deres må utvikle seg raskere.

De kan også endre seg over generasjoner, slik at de på sikt blir mindre i størrelse eller endrer form, for å få færre ulemper i det nye klimaet.

Men selv om de prøver å holde følge med endringene i naturen, vil de ikke klare det på lang sikt.

Det mener 64 forskere fra 19 land i en ny studie i tidsskriftet Nature Communications. Studien har hovedfokus på fugler.

– Det som er bekymringsfullt er at vi undersøker de vanlige artene. Utsiktene for sjeldne arter er sannsynligvis enda mer pessimistiske, sier Viktoriia Radchuk til Newsweek.

Hun er forsker ved Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research i Tyskland og var med på studien.

– Etterslepet er i ferd med å bli for stort

Forskerne har sett på hvordan mange fuglearter og ett pattedyr har endret seg i møte med klimaendringene. De har sammenfattet resultatene fra 71 andre forskningsstudier som har sett på hvordan dyr tilpasset seg som følge av forandringer i klimaet der de holder til.

De har også registrert endringer i fysisk størrelse eller form på dyrene, og hvor mange barn de klarte å få.

Fuglene kan tilpasse seg ved å både hekke og trekke sørover tidligere på året. Men det skjer ikke raskt nok, ifølge forskerne.

– Fugler på den nordlige halvkulen tilpasser seg, men ikke fort nok for at populasjonen skal holde ut på lang sikt, sier Radchuk til magasinet Wired.

– Vi opplever en temperaturendring som er rundt 1000 ganger raskere enn den var i steinalderen. Det finnes begrensninger for tilpasningene, og etterslepet er i ferd med å bli for stort, sier forskeren.

Det eneste pattedyret som er med i studien, er rådyr. Disse har også endret adferd som følge av klimaendringene. Og heller ikke rådyrene vil klare å holde følge med endringene.

Får kritikk for å ikke se på dyrene over lang nok tid

Studien har fått mye oppmerksomhet siden den ble publisert tirsdag, men den har også fått kritikk.

En av kritikerne er Ary Hoffman, forsker ved University of Melbourne i Australia. Han peker på at det å holde tritt med klimaendringene på sikt vil kreve forandringer i både oppførselen og genetikken til dyrene.

– Det er ikke mulig å skille disse to faktorene fra hverandre i denne studien, sier Hoffman til Newsweek. Dette gjør studien svakere, mener forskeren.

Han mener også at studien ser på for få generasjoner med dyr. Det ville vært bedre å se på dyr som har kortere levetid mellom hver generasjon.

Referanse:

Viktoriia Radchuk mfl. «Adaptive responses of animals to climate change are most likely insufficient», Nature Communications, 23. juli 2019. DOI: 10.1038/s41467-019-10924-4

Powered by Labrador CMS