Skogvepsen <i>Dolichovespula sylvestris </i>er et vanlig syn over hele verden, også i Norge. (Foto: Runis / Shutterstock / NTB scanpix=
Skogvepsen Dolichovespula sylvestris er et vanlig syn over hele verden, også i Norge. (Foto: Runis / Shutterstock / NTB scanpix=

Forskere mener veps blir mindre i møte med klimaendringene

Frykter det vil påvirke økosystemene vepsen er en del av.

Publisert

Dette er ikke første gang forskere melder om at dyr er blitt mindre i møte med et varmere klima. Forskere har tidligere vist at spurver og antiloper har blitt litt mindre samtidig som temperaturen har gått opp.

Men insekter har ikke fått like mye oppmerksomhet som fugler og pattedyr.

Derfor valgte forskerne å se på 200 godt bevarte skogveps i museumssamlinger i Spania og Portugal. Det eldste eksemplaret var 115 år gammel, mens det ferskeste var fra år 2013. De så på størrelsen på kroppen og vingene til vepsen, samt bredden på hodet, og publiserte resultatene sine i tidsskriftet Ecological Entomology.

Vepsen blir mindre, men vingene holder ikke følge

Vepsen blir mindre over tid, ifølge studien. Ved å sammenligne størrelsen på vepsen med hvordan klimaet har vært på halvøya de siste 115 årene, ser de en tydelig trend. Vepsen blir mindre samtidig som temperaturen blir høyere.

Men vingene deres krymper raskere enn kroppen. Det kan føre til problemer på sikt, ifølge forskerne. I studien skriver de at små vinger kan gjøre vepsen til en mindre dyktig flyver.

– Det at vepsen blir mindre vil sannsynligvis ha uheldige konsekvenser for dagens og fremtidens insekter, sier Carlo Polidori, hovedforskeren bak studien, til nyhetsmagasinet New Scientist.

Han mener det kan føre til at vepsen må jakte på mindre byttedyr enn deres forfedre. Det vil påvirke hele økosystemet vepsen er en del av. Skogvepsen er et vanlig syn over Shele verden, også i Norge - og regnes som en viktig bidragsyter når planter skal pollineres.

Skjer på tross av «klimakontrollerte» bol

Endringene i kroppsstørrelse skjer på tross av at vepsen er et insekt som bygger bol. Der har de selv nokså god kontroll over hvor varmt eller kjølig det skal være, takket være avanserte byggeteknikker og hardt arbeid. Andre forskere har tidligere vist, blant annet i denne studien fra 2006, at noen vepsesamfunn tar i bruk vingene sine som vifter når det blir for varmt i bolet.

Forskerne bak den nye studien sier at det er et samsvar mellom varmere temperaturer og det at vepsen blir mindre, men de kan ikke slå fast at temperaturen er det som driver endringen. Det får andre forskere til å foreslå at størrelses-endringen i hovedsak skyldes noe annet enn temperatur.

– Hvis byttedyrene i snitt også blir mindre, kan vepsen ha utviklet mindre kroppstørrelse i løpet av det siste århundret, sier Jessica Forrest, førsteamanuensis i biologi ved University of Ottawa i Canada, til New Scientist.

Frykter noen dyr vil tilpasse seg for sakte

Selv om dyr og insekter klarer å endre seg i møte med klimaendringene, er det ikke sikkert at de vil tilpasse seg raskt nok.

forskning.no har nylig skrevet om en studie som ser på hvordan flere fuglearter og ett pattedyr har endret både oppførsel og fysikk i møte med klimaendringene.

Fugler kan tilpasse seg ved å både hekke og trekke sørover tidligere på året. De kan også utvikle seg raskere, og på sikt også få mindre kropper. Men det skjer ikke raskt nok, ifølge forskerne.

Referanse: Carlo Polidori mfl. «Climate change‐driven body size shrinking in a social wasp.» Ecological Entomology, 17. juli 2019. DOI: 10.1111/een.12781