Rundt 62 000 døde eller døende lomvi skylte opp på veskysten av USA
Rundt 62 000 døde eller døende lomvi skylte opp på veskysten av USA

Slik døde 1 million fugler av hetebølge i havet

Forskere fra USA anslår at rundt 1 million lomvifugler døde i hetebølgen som varte fra 2014 til 2016.

Rundt 62 000 døde eller døende lomvi ble funnet skylt opp på vestkysten av USA mellom sommeren 2015 og vår 2016.

Forskerne så også en total kollaps i 22 lomvi-kolonier under og etter hetebølgen og anslår dermed at rundt 1 million fugler døde.

Områdene der døde lomvi ble funnet
Områdene der døde lomvi ble funnet

Havfuglearten lomvi opplever regelmessig nedgang og oppgang i bestanden, men de siste årene med reproduksjons- og kolonikollaps er oppsiktsvekkende, skriver de i studien.

For å sammenligne drepte en av historiens verste miljøkatastrofer, Exxon Valdez-ulykken utenfor Alaska, mellom 300 000 og 600 000 fugler, ifølge forskerne.

Mangel på mat

Vann utvider seg når det blir varmt. Hetebølgen i 2014-2016 økte gjennomsnittstemperaturen i vannet med 2–3 grader. Det skapte et enormt volum av vann som forskerne kalte The Blob utenfor California, Canada og Alaska.

Det satte igang en kjedereaksjon. Det varme vannet gjorde at det ble mindre planteplankton, som er encellede mikroskopiske alger. Dyreplankton, som er mange slags bitte små dyr i havet, ble dermed tvunget til å spise mat med mindre kalorier.

Det gjorde igjen at fisk som spiser dyreplankton fikk i seg mindre næring, og det gikk hardt ut over blant annet lomvien – rovdyrene på toppen av næringskjeden.

Fisk overlever varmere hav, men takler ikke hetebølger

I 2016 gjorde et forskningsteam fra Norge, Sverige og Australia en studie på konsekvensen av fisk i varmere klima. I denne saken fra NTNU, som er publisert på forsning.no, mener de at fisk kan tilpasse seg varmere klima, men er sårbare for hetebølger.

– En art kan tilpasse seg og vokse godt i varmere farvann, men når du får ekstra sterke varmeperioder, kan vanntemperaturen nå dødelige nivåer og drepe dem, sier Fredrik Jutfelt i saken fra 2016. Han er førsteamanuensis i biologi ved NTNU og en av forskerne bak studien.

Flere hetebølger i fremtiden

Forskning.no skrev i fjor om at det blir flere hetebølger i havet.

Forskerne bak studien gikk gjennom mange tiår med temperaturmålinger fra havoverflaten over hele verden. De kunne se at det har blitt flere av disse varmeperiodene.

Antall dager med såkalte marine hetebølger har økt med mer enn 50 prosent i perioden 1987 til 2016, sammenlignet med perioden mellom 1925 og 1954, skriver forskerne i studien.

Referanser:

John F. Piatt., Julia K. Parrish., Heather M. Renner., Sarah K. Schoen, . . . William J. Sydema. (2020). Extreme mortality and reproductive failure of common murres resulting from the northeast Pacific marine heatwave of 2014-2016. PlussOne.

doi: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226087

Sandblom, E., Clark, T., Gräns, A. et al. (2016). Physiological constraints to climate warming in fish follow principles of plastic floors and concrete ceilings. Nat Commun (7, 11447.), doi: https://doi.org/10.1038/ncomms11447

Smale, D.A., Wernberg, T., Oliver, E.C.J. et al. (2019)Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of ecosystem services. Nat. Clim. Chang. (9, 306–312.), doi: https://doi.org/10.1038/s41558-019-0412-1

Powered by Labrador CMS