En notis fra Framsenteret - les mer.

Framsenteret i Tromsø.
Framsenteret i Tromsø.

Viderefører finansieringa av Framsenteret

Klima og miljødepartementet foreslår å videreføre finansieringen av Framsenteret for 2021 på om lag samme nivå som tidligere. Til sammen foreslås det 53,3 millioner kroner bevilget til FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning på statsbudsjettet for 2021. Forslaget innebærer en liten økning, 0,5 millioner kroner, i forhold til inneværende år.

Pengene fra departementet blir i hovedsak benyttet til å finansiere og delfinansiere forskninga som foregår i Framsenterets sju forskningsprogram, samt til formidling og annen logistikk tilknyttet virksomheten. I 2020 er det over 100 prosjekter i gang i regi av forskningssamarbeidet. I dag består forskningssamarbeidet av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

Les mer om forslag til statsbudsjettet for 2021, og postene som angår Framsenteret

Powered by Labrador CMS