Forurenset vann i sentrum av byen Basra i Irak. Den sørlige regionen i Irak sliter med for lite og forurenset vann. (Foto: Nabil al-Jurani / AP / NTB scanpix)
Forurenset vann i sentrum av byen Basra i Irak. Den sørlige regionen i Irak sliter med for lite og forurenset vann. (Foto: Nabil al-Jurani / AP / NTB scanpix)

Forurenset vann kan redusere økonomisk vekst

Kraftig forurenset vann reduserer den økonomiske veksten med opptil en tredel i noen land, ifølge en ny rapport fra Verdensbanken.

Rapporten er bygget på den største databasen om vannkvaliteten på jordkloden som noensinne er laget, ifølge Verdensbanken. Den inneholder data fra overvåkingsstasjoner, satellittdata og maskinlæringsmodeller.

Rapporten konkluderer med at når mengden forurensende oksygenforbrukende materiale i vann (BOF) overstiger 8 milligram per liter, synker veksten i BNP med 0,83 prosentpoeng, som er omtrent en tredel av den gjennomsnittlige vekstraten på 2,33 prosent.

– Rent vann – en nøkkel

Årsaken er ifølge rapporten at påvirkning på helse, landbruk og økosystemene er en «sterk indikasjon på at det ofte gjøres avveininger mellom fordelene ved økonomisk produksjon og miljøet, men at kostnadene kan være sirkulære».

– Rent vann er en nøkkelfaktor for økonomisk vekst. Å forringe vannkvaliteten stopper den økonomiske veksten, forverrer helsemessige forhold, fører til reduksjon i matproduksjonen og forverrer fattigdom i mange land, sier Verdensbankens president David Malpass.

Nitrogen er en av de største årsakene til dårlig vannkvalitet. Stoffet som brukes mye i landbruket, lekker ut i elver og havet hvor det skaper oksygenmangel og såkalte dødsoner. I lufta skaper nitrogen drivhusgassen lystgass, heter det i Verdensbank-rapporten.

– Påvirker vekst hos barn

Ifølge rapporten kan tidlig eksponering av nitrater hos barn påvirke vekst og utviklingen av hjernen, noe som kan redusere fremtidig helse og inntektspotensial.

Et annen form for vannforurensning er økt saltholdighet i vannet etter menneskelige aktiviteter som vanning, gjødsling og utslipp. Mat nok til 170 millioner mennesker går tapt som følge av denne typen vannforurensning, ifølge rapporten

For å løse forurensingsproblemet anbefaler forfatterne bak rapporten å lansere informasjonskampanjer for å øke bevisstheten rundt problemet, samt forebyggingsarbeid og penger til å bekjempe forurensing.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS