Samler matindustrien

Den norske matindustrien har samlet seg for å etablere en felles norsk forsknings- og utviklingsstrategi.

Publisert

Fellessatsningen skjer gjennom den nasjonale teknologiplattformen “Food for Life”.

Hensikten er å påvirke valget av satsningsområder for forskningen - både i Norge og EU, samt å formidle kunnskap om aktuelle europeiske forskningsprosjekt.

– Det er viktig at industrien får frem sine synspunkter i en felles strategi. Tidligere har det vært litt stykkevis og delt, gjennom Food for Life forventer vi at det blir mer fullt og helt, sier Tines forskningssjef Johanne Brendehaug.

Tøffere internasjonal konkurranse

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Globalisering har ført til mer internasjonal konkurranse.

– Vi må bli bedre på å implementere resultatene av forskning og utvikling. Vi må skape robuste innovasjoner som er unike, og få frem fordelene med dem.

– Men enda viktigere for oss fremover blir FoU-satsning på bærekraftig produksjon – i hele verdikjeden. Vi fokuserer på bærekraft i alle ledd fra primærproduksjonen til distribusjonen, her inngår også dyrehelse, sier Brendehaug.

I følge Konjunkturrapporten “Mat og Industri 2009” økte importen av mat- og drikkevarer med 204 prosent fra 1995 til 2008. Holder vi bearbeidet fisk og fiskevarer utenfor var importen i fjor 23 milliarder kroner.

De siste års økning i importen har dessuten ført til at hjemmemarkedsandelen har gått ned, fra 90 prosent i 1995 til 84 prosent i 2008. Mens eksporten i samme periode økte med 59 prosent og utgjorde 4,8 milliarder kroner (ekskl. bearbeidet fisk og fiskevarer).

Eksportandelen har imidlertid vært stabil på rundt fire prosent både i 1995 og 2008.

Påvirker satsinger i EU

Høyere deltakelse i europeiske forskningsprosjekt står høyt på prioriteringslisten for flere norske matindustriaktører.

– Vi ønsker et godt innblikk i hva som skjer av relevant forskning i EU, og å knytte europeiske kontakter på forskningsfronten, sier Stabburets produktutviklingsdirektør Edel-Anita Westhagen.

Hennes innspill følges opp av Johanne Brendehaug som også tror at stadig mer av forskningskronene vil kanaliseres gjennom EU.

Stor påvirkningskraft og bred enighet

Norges Forskningsråd har store og klare forventninger til konstruktive bidrag fra den nasjonale Food for Life-plattformen.

- Vi ser for oss at dette forumet kan tydeliggjøre hvilke kunnskapsområder som på sikt vil bli av særlig betydning for norske matnæringer. Det er på disse områdene Forskningsrådet bør bidra til oppbygging av langsiktig kompetanse i forskningsmiljøene, sier Unni Røst, koordinator for Matprogrammet i Norges Forskningsråd.

Å være med på å lage en felles forskningsagenda, og dermed påvirke fremtidige nasjonale og internasjonale forskningssatsninger, er i følge deltakerne en viktig grunn til å være med i forumet.

Den norske Food for Life-plattformen har samlet seg rundt fire hovedsatsningsområder, og det er på disse områder de ønsker at forskningen skal satse fremover. Det dreier seg om:

  1. Mat og helse
  2. Bærekraftig matproduksjon
  3. Forbrukertrygghet
  4. Mattrygghet

- Valget av disse satsningsområdene stemmer godt overens med resultatene fra foresight-analysen som Matprogrammet har gjennomført, sier Røst.