Saken er produsert og finansiert av NOVA - Les mer

Lav terskel – høy utteling

Aktiv på dagtid er et treningstilbud for personer som står utenfor arbeidslivet. En evaluering av tilbudet viser at brukerne er svært fornøyde.
5.10 2011 05:00


(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

De fleste deltakerne oppplever at treningen har ført til bedre helse – også psykisk, og at de samtidig har fått en ny sosial arena.

Aktiv på dagtid (Apd) er et treningstilbud for folk utenfor arbeidslivet i Oslo.

Tilbudet drives i regi av Oslo Idrettskrets, og har eksistert siden 1995.

I dag eksisterer tilsvarende treningstilbud en rekke steder i landet.

De som deltar på treningene er trygdede, sykemeldte eller personer på arbeidsavklaringspenger.

Formålet med tiltaket er å fremme fysisk aktivitet og integrasjon for Oslo-beboere i alderen 18–65 år.

NOVA-forskerne Åse Strandbu og Ørnulf Seippel har gjennomført en undersøkelse blant deltakerne om hva de syns om tilbudet, og om hvilken betydning de mener treningen har hatt for dem.

Trening for både kropp & sjel

Undersøkelsen viser at brukerne av Apd alt i alt er svært fornøyde med treningstilbudet.

Mange forteller også at de har utbytte av treningen i form av bedre helse og bedre form, og de blir mer fornøyde med seg selv.

Svært mange mener deltakelsen har bedret helsen - også den psykiske helsen.

Apd representerer samtidig et møtested og mange oppgir at det er et sted der de føler de blir møtt som vanlige mennesker – noe de setter stor pris på.

Fire suksessfaktorer

Forskerne finner at det er særlig fire forhold som gjør Aktiv på dagtid til et vellykket treningstilbud:

 • Høy kvalitet
  Aktiv på dagtid
  ser ut til å ha lykkes med å gi et godt treningstilbud med høy kvalitet – særlig på fellestreninger. Dette gjør tilbudet attraktivt, ikke bare for ressurssvake som ikke har mulighet til å betale for å trene på kommersielle treningssenter, men også for «vanlige» folk som er ute av arbeidslivet for en periode.
   
 • Pris er viktig
  Det er rimelig å delta. Det gjør trolig at mange opplever det som en liten økonomisk barriere å prøve å trene der.
   
 • Et lavterskeltilbud
  En kan delta uansett treningsbakgrunn, sykdom eller andre forhold. Aktiv på dagtid er også et sosialt lavterskeltilbud der en kan komme og føle seg velkommen uten nødvendigvis å ha inngående kontakt med de andre deltakerne. I tillegg kan en knytte kontakter og ha mye med de andre å gjøre.
   
 • En nøytral arena
  Tilbudet er ikke en del av hjelpeapparatet, men som en av deltakerne formulerer det; «en nøytral arena».

Om studien:

Prosjektet er finansiert av Oslo Idrettskrets. Spørreskjemaundersøkelsen er datagrunnlaget for denne rapporten. 498 deltakere deltok i spørreundersøkelsen.

Referanse:

Strandbu & Seippel: «Aktiv på dagtid» i Oslo. En undersøkelse av deltakernes erfaringer, NOVA Rapport 13/2011.

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

 1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
 2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
 3. Vi anbefaler at du skriver kort.
 4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
 5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
 6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
 7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
 8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse