(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Lakserosa - en sunn farge

Pigmentet i laks ser ut til å ha en positiv effekt på både fysisk prestasjonsevnen, immunforsvaret, synet og hjerte- og karsystemet hos mennesker og andre pattedyr.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Carotenoidet astaxanthin er et pigment som antageligvis er mest kjent som rødfargen i kjøttet til laks og skallet til reker og hummer.

Allerede for 15 år siden viste Havforskningsinstituttet at astaxanthin var nødvendig for laksens liv og helse. Planter og dyr er altså helt avhengige av carotenoider.

Det har også lenge vært kjent at høyt inntak av carotenoider er positivt for menneskers helse og kan blant annet gi redusert risiko for enkelte kreftformer.

I slutten av juni ble det 15. Internasjonale symposium på carotenoider arrangert på Okinawa i Japan. Symposiet samlet rundt 300 forskere fra hele verden, også fra Norge. Her var det et sterkt fokus på astaxanthin – laksens pigment.

Mange av foredragene omhandlet nettopp de positive biologiske effektene astaxanthin har på helse og fysisk ytelse hos mennesker og andre pattedyr.

Antioksidant

Det er tidligere vist at astaxanthin er en meget effektiv antioksidant.

Astaxanthin angriper og uskadeliggjør ”aktivt oksygen” og hindrer dermed oksidasjon (harskning) av viktige stoffer i kroppen. Det var derfor ventet at astaxanthintilskudd skulle gi positive virkninger over et relativt bredt område.

Høydepunkter fra forskningen så langt:

  • Tilskudd av astaxanthin tas nå av stadig flere toppidrettsutøvere. Det blir i flere rapporter hevdet at livskvaliteten etter store fysiske anstrengelser blir bedre og at melkesyrenivået i plasmaet blir lavere.
  • Likeså er det vist at astaxanthin tilskudd gir bedre dybdesyn og kortere tid for å fokusere. Forsøk på mus viser også en betydelig økt utholdenhet etter inntak av astaxanthintilskudd.
  • Astaxanthin, enten gjennom kremer eller diettilskudd, hindrer uv-induserte rynker hos mennesker og mus. Forklaringen skal være at astaxanthin gjennom sin funksjon som antioksidant hindrer at hudens bindevev (kollagen) utsettes for oksydativ nedbryting.
  • Det ble også rapportert at astaxanthin har en effekt på fettmetabolismen og diabetes 2 hos mus. Her gikk både vekt og blodsukker ned ved tilførsel av relativt høye doser astaxanthin i fôret.
  • Astaxanthin skal også kunne forhindre hjerte- og karlidelser som høyt blodtrykk, infarkt eller slag. Her arbeides det også intensivt med å utvikle medisinske preparater som inneholder astaxanthinformer som er egnet for dosering gjennom piller.
  • Pigmentet skal også beskytte hjernen mot oksidativt stress og gi bedre og mer vedvarende læreevner etter hvert som vi blir eldre.

Toksikologiske studier viser at astaxanthin er trygt, og hittil er det ikke vist negative effekter ved inntak av astaxanthinpreparater.

Det er imidlertid viktig å påpeke at dette er tidlige forskningsresultater og erfaringer fra tidligere vidunderpreparater sier at en skal være forsiktig.

Det må derfor advares mot høye doser og å ta mer astaxanthin enn det produsenten av de ulike produktene anbefaler. Det som imidlertid er en helt sikker astaxanthinkilde, er norsk oppdrettslaks.

Deltakelsen på symposiet var delvis finansiert av Vitenskapskomiteen for mattrygghet.
 

Carotenoider

Carotenoider er en gruppe på om lag 700 fettløselige pigmenter. Det er bare planter og laverestående organismer som kan lage carotenoidene, mens dyr absorberer og samler opp pigmentene mer eller mindre uforandret.

Carotenoidene har fått navn etter gulrot (”carrot”) og der gulfargen skyldes carotenoidet β-caroten.

Den røde fargen på laksekjøtt, reker og kokt hummer kommer fra astaxanthin, et carotenoid som er nært beslektet med β-caroten.

Carotenoidene har viktige biologiske funksjoner. De er blant annet helt sentrale i fotosyntesen, og vitamin A kan kun dannes gjennom carotenoider.

Powered by Labrador CMS