Saken er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - Les mer
Lakselushunn med eggstrenger.

Ferskvatn drep best unge lakselus

I tida rett etter at lakselusa har festa seg på ein fisk, toler ho ferskvatn svært dårleg. Det kan oppdrettarane utnytte for å halde lusenivået nede.

26.7 2016 04:00

Sidan lakselus berre lev i sjøvatn, har det lenge vore kjent at dei vaksne lusene ikkje klarar seg i ferskvatn i lengre tid. Dersom fisk med lus sym opp i ferskvatn, dett lusa av etter ei tid og døyr.

Det som har vore usikkert, er kor godt dei unge lusene har tolt å opphalde seg i ferskvatn og eventuelt kor lenge.

Åtte stadium

Lakselus har åtte utviklingsstadium:

Nauplius I og II, kopepoditt, chalimus I og II, halvvaksen I og II og vaksen.

Lakselus har åtte utviklingsstadium, og det er først på det tredje at ho kan feste seg på ein fisk.

– Vi utførte fleire forsøk der vi undersøkte kor lenge lakselus overlever i ferskvatn i alle stadia etter at dei har festa seg på ein fisk. Resultatet viser tydeleg at lusa toler ferskvatn dårlegast i perioden rett etter at ho har festa seg på fisken, seier forskar Frode Oppedal ved Havforskingsinstituttet.

Brukar ferskvatn mot andre parasittar

Frå før blir ferskvatn brukt i behandling mot amøbegjellesjukdom. Då vert fisken halden i ferskvatn i 3–4 timar. Dei nye resultata tyder på at under slik behandling kan ein samstundes oppnå god effekt mot lus som nyleg har festa seg på fisk.

Dersom ein hadde hatt eit ferskvassbasseng i overflata av merdane i oppdrettsanlegga, er det mogeleg at det kan ha dødeleg effekt på lus som nyleg har festa seg til fisken. Særs effektivt vil det vere om laksen oppheld seg mykje i ferskvatnet dagane etter at han har vorte infisert.

– Vi visste frå før at vaksne lakselus kan overleve i ferskvatn i fleire veker. For å oppretthalde saltbalansen i kroppen i denne perioden grev dei seg mellom anna ned i huda på verten.

– Det vi ikkje visste noko om, var korleis yngre lus klarte seg i møtet med ferskvatn, fortel Daniel Wright. Han er stipendiat ved Universitetet i Melbourne i Australia og har utført eksperimenta ved Havforskingsinstituttet sin forskingsstasjon i Matre.


Døde kopepoditter etter fem minutter i ferskvatn. (Foto: Sussie Dalvin, SLRC/Havforskningsinstituttet)

Også i naturen brukar laksefisk ferskvatn til avlusing. Til dømes er det observert at sjøaure sym opp i elvar dersom han har mange lus på seg.

Nesten all lusa vart drepen

I løpet av forsøket undersøkte forskarane overlevinga til fem ulike stadium.

Når det yngste av dei studerte stadia, kopepoditt, vart utsett for ferskvatn, tok det berre ein time før den slutta å bevege seg og var antatt død. For dei eldre stadia tok det vesentleg lenger tid. Enkelte lus klarte seg i ferskvatn i meir enn åtte dagar.

Sidan det er vanskeleg å sjå om ei lita lus er død, vart fisken som hadde lus på, flytta tilbake til sjøvatn slik at forskarane kunne undersøke kor mange av dei som framleis var i live.

– Etter at fisken hadde vore sju dagar i sjøvatn, talde vi lus på nytt. Resultatet viste at heile 96 prosent av kopepodittane var vekk etter at fisken hadde vore behandla med ferskvatn i ein time, fortel forskar Tim Dempster.

Referanse:

Wright, Oppedal og Dempster: Early-stage sea lice recruits on Atlantic salmon are freshwater sensitive. Journal of Fish Diseases, mars 2016, doi: 10.1111/jfd.12452. Sammendrag

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse