Saken er produsert og finansiert av Havforskningsinstituttet - Les mer
Villaksen kan føle seg ganske trygg så lenge oppdrettlaks som rømmer er triploid. De er nemlig sterile og blir ikke med sine ville slektninger opp elvene.

Steril, rømt laks unngår elvene

Dermed reduseres også risikoen for overføring av eventuell smitte til villfisk og for at den sterile fisken kan lure villaks til å gyte.

4.4 2016 04:00

Steril oppdrettslaks kan ikke overføre genene sine til villaksen dersom den rømmer fra oppdrettsanlegg. Nå viser det seg at de heller ikke svømmer opp i elvene i like stor grad som annen rømt oppdrettsfisk.

Bruk av steril oppdrettslaks testes ut for å se om det kan løse problemene med at rømt laks gyter sammen med villfisk og dermed påvirker villaksen sine gener.

Steril laks lages ved å utsette eggene for høy trykk etter befruktning, noe som gjør at egget får et ekstra kromosom fra moren og blir det som på fagspråket kalles triploid. Triploid fisk finnes også naturlig.

Et problem med den sterile laksen er at noen av hannene likevel tror de kan reprodusere, og forsøk har vist at de klarer å lure hunnfisk til å slippe eggene. Siden disse eggene ikke blir befruktet, dør de, men nå viser altså nye resultat at den sterile fisken ikke vandrer opp i elvene i særlig grad, dermed løses dette problemet nærmest av seg selv.

Det er også en mulighet for at rømt oppdrettsfisk kan ha virus og bakterier som de tar med opp i elvene, også dette problemet løses dersom fisken ikke vandrer opp i det hele tatt.

Gentestet 4000 rømte laks

I perioden 2007–2014 gentestet forskerne nesten 4000 rømte oppdrettslaks i 17 elver.

– Vi har tidligere dokumentert at norsk havbruksnæring samlet har produsert cirka to prosent triploid fisk på naturlig måte i det samme tidsrommet som vi undersøkte de 17 elvene, sier forsker Kevin Glover ved Havforskningsinstituttet.

– Likevel fant vi kun 0,18 prosent triploide rømlinger i elvene. Dette betyr igjen at rømt triploid laks bare er en tiendedel så motivert til å vandre opp i vassdrag som vanlig oppdrettslaks, sier Glover, som leder for det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt fisk.

Triploid laks vet ikke at den skal «hjem»

Årsaken til at triploid laks ikke vandrer opp i elvene, kan være så enkel som at den ikke blir kjønnsmoden. Dermed er den heller ikke motivert til å ta turen innom elven.

– Når laks først begynner å kjønnsmodne, er den på beitevandring ute i havet. Laksen begynner å tenke at det er på tide å svømme tilbake til elven der den ble klekket noen år tidligere for å gyte.

– Hos triploid laks uteblir kjønnsmodningen. Dermed får de heller ikke et signal om å svømme «hjem», forklarer Glover.

I praksis betyr den lave andelen triploid laks i elvene at dersom hele næringen hadde produsert kun slik laks, hadde antall rømlinger i elvene gått ned til omtrent en tiendedel av det forskerne finner i dag.

Siden den triploide fisken er steril, kan oppvandring av slik fisk naturlig nok heller ikke føre til mer genetisk innblanding i de ville bestandene.

Har dokumentert innkryssing tidligere

Tidligere har forskere ved Havforskningsinstituttet dokumenterte at rømt oppdrettslaks har krysset seg inn i flere bestander av villaks, og i februar leverte Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning (NINA) en rapport som dokumenterer at det har foregått innkryssning av rømt oppdrettslaks i et stort antall bestander.

– Siden vi vet at det foregår innkryssning av gener fra oppdrettsfisk til villfisk, er det viktig å se etter tiltak som kan redusere risikoen for at oppdrettslaks blander seg inn i ville bestander, sier Glover.

– Steril triploid laks er et tiltak som næringen undersøker som en mulig løsning av en betydelig miljøutfordring.  

Må finne løsninger, ikke bare dokumentere

Overgang til produksjon av triploid laks har lenge vært vurdert som et konkret tiltak mot innblanding av rømt laks i ville bestander.

– Utfordringene med rømt oppdrettslaks kan ikke bare løses med forskning på de mulige genetiske konsekvensene som rømt laks har på ville bestander.

– Denne forskningen er meget viktig for å dokumentere tilstander, og den øker forståelsen vår av eventuelle konsekvenser av oppdrett, men det er like viktig å finne løsninger på problemene, avslutter Glover.

Referanse:

Kevin Glover mfl: Genetic screening of farmed Atlantic salmon escapees demonstrates that triploid fish display reduced migration to freshwater. Biological Invasions, februar 2016, doi: 10.1007/s10530-016-1066-9.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord