Lakselus større problem enn ventet

En kanadisk undersøkelse viser at villaks i nærheten av oppdrettsanlegg var 73 ganger mer infisert av lakselus enn normalt.
4.4 2005 05:00

Bare ett eneste oppdrettsanlegg kan bli en yngleplass for enorme mengder lakselus, konkluderer forskere fra University of Alberta i Canada.

Slike anlegg kan spy ut 30 000 ganger flere luselarver enn normalt, og disse smitter ville laksefisker, skriver BBC.

Pål-Arne Bjørn fra Fiskeriforskning er ikke så overrasket over at villaks er høyt infisert med lakselus i områder med mye oppdrett.

- Dette stemmer ganske godt overens med tidligere undersøkelser av vill laksefisk i norske fjorder med mye lakseoppdrett, sier han.

- Men i motsetning til næringa i andre land har norske oppdrettere jobbet intenst med å redusere problemet. Vi har hatt et stort program gående siden 1997, og nå begynner vi å se resultater av innsatsen.

Talende resultater

Bestandene av vill laksefisk har gått ned flere steder i verden, spesielt i områder hvor det også drives oppdrett. Det har vært stor internasjonal uenighet om hvilken rolle oppdrettsanleggene spiller, men den nye undersøkelsen peker mot at næringa kan utsette vill fisk for nivåer av lakselus som er 73 ganger høyere enn normalt.


 

Marty Krkosek og kollegaene undersøkte en lang, smal fjord i Canada, hvor vill laksefisk måtte svømme forbi et oppdrettsanlegg på vei ut mot havet. Forskerne tok prøver av fisk med én til fire kilometers mellomrom langs hele ruta.

Det viste seg at unglaksene var så godt som lusefri før de kom til anlegget. Da de nærmet seg merdene ble de derimot sterkt infisert.

Også i Norge

Bjørn mener vi har sett lignende tilstander i Norge. Oppdrettsnæringa har skaffet parasittene 100 ganger flere fisk å leve på, året gjennom. Tallet på lus øker betraktelig, og ville laksefisker blir smittet.

- Laksesmolt under utvandring, og sjøørret og sjørøye som beiter i fjorden hele sommeren og høsten, kan bli infisert av store mengder lakselus, sier Bjørn. Mange dør av skadene. Noen år på slutten av 1990-tallet strøk opptil 95 prosent av laksesmolten med i utsatte områder.

I norske fjorder har forholdene imidlertid bedret seg i de siste årene. Forskere, forvaltning og næring har samarbeidet om å snu utviklinga. Nye undersøkelser tyder på at tiltakene har hatt sin virkning, men situasjonen må fortsatt forbedres i enkelte fjorder med stor oppdrettsaktivitet.

Referanse:

Den kanadiske undersøkelsen er publisert i Proceeding of the Royal Society B.

Lenker:

Farm sea lice plague wild salmon

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse