– Moral må leves

De beste brødene bakes på erfaring, ikke etter oppskrift. Det samme gjelder for hvordan man skal bli et godt menneske, mener filosof.

De beste brødene bakes på erfaring - ikke oppskrift. Slik er det også om du vil bli et godt menneske. (Foto: Annica Thomsson)
De beste brødene bakes på erfaring - ikke oppskrift. Slik er det også om du vil bli et godt menneske. (Foto: Annica Thomsson)

– Man ikke kan lese seg til å bli et bedre menneske. Moral er noe som må leves, sier filosof og stipendiat ved Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN) Heine A. Holmen.

– Handlinger kan forstås som en praktisk måte å få kunnskap på, sier Holmen.

Tufte moral

Han mener et slikt perspektiv også gir godt håp om å tufte moralen fordi en praktisk orientering hos den som handler blir helt nødvendig.

– Men hvorfor skal vi egentlig være så gode med hverandre og leve moralsk? Og hva innebærer et sånt liv, spør Holmen.

Ifølge filosofen forlanger moralen mye av oss, og det minste vi må kunne be om, er en grunn for hvorfor vi skal leve på en viss måte.

– Uten begrunnelser er filosofenes teorier lite annet enn moralisering, sier Holmen.

Hvorfor leve moralsk?

Holmen disputerte nylig med avhandlingen “Ethics and the Nature of Action” , der han argumenterer for at det er mulig å gi en begrunnelse for nettopp hvorfor vi skal leve et moralsk liv.

– Spørsmålet om hvorfor en skal leve opp til moralens krav er et stadig tilbakevendende tema innen filosofien. Innenfor det moderne filosofi-faget har likevel moralspørsmål lenge hatt en marginal plassering og blitt litt mistenkeliggjort.

Holmen mener dette nå er i ferd med å snu.

– Moralfilosofien trekkes i dag inn i en rekke tidsaktuelle temaer, for eksempel aktiv dødshjelp, abortspørsmålet, dyreetikk og landbruksetikk, forteller han.

Personlig

Heine A. Holmen mener det er mulig å gi begrunnelse for hvorfor mennesker skal leve moralske liv. (Alle foto: Annica Thomsson)
Heine A. Holmen mener det er mulig å gi begrunnelse for hvorfor mennesker skal leve moralske liv. (Alle foto: Annica Thomsson)

For Holmen har ikke prosessen med å finne svar på hvorfor mennesket skal leve etter moralske prinsipper bare vært et akademisk, men også et personlig og eksistensielt spørsmål.

– Jeg strevde veldig lenge med å forstå moralfilosofien, sier Holmen, som beskriver tradisjonen som til dels sprikende og utilgjengelig.

– Det løsnet ikke før jeg begynte å se moralspørsmålene i lys av en annen disiplin innenfor faget, nemlig handlingsfilosofien – hva menneskelig handling er og hvordan den oppstår, forteller han.

Valg i øyeblikket

En teori om handling må først og fremst forklare hvorfor den som handler alltid og spontant vet både hva hun gjør og hvorfor hun gjør det.

– Å bake brød, for eksempel, krever erfaring og følelse. Det er ikke noe du kan lese deg til. På samme måte er moralen er uløselig knyttet til de handlingsvalg vi gjør i øyeblikket.

– Handlingene våre gir opphav til en type kunnskap om verden som er praktisk i det den ikke retter seg etter det den er kunnskap om men snarere lar verden rette seg etter den. Dette krever radikal nytenkning om kunnskap og handling, sier Holmen.

Han mener at når vi først forstår dette fenomenet ser vi at vi ikke kan utelukke moralen i forståelsen av handling, til tross for at mange filosofer har argumentert i motsatt retning.

Bakgrunn:

Heine Alexander Holmen disputerte nylig ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo med avhandlingen “Ethics and the Nature of Action.”

Powered by Labrador CMS