– Bør tenke mer nytt

– Norsk fiskerinæring er flinke til å ta i bruk ny teknologi, men har mye å hente når det kommer til å skape nye produkter, sier forsker Audun Iversen i Nofima.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Makrell i tomat. (Foto: Audun Iversen/Nofima)
Makrell i tomat. (Foto: Audun Iversen/Nofima)

På oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet har Nofima sammen med Frost forretningsutvikling vurdert fiskerinæringens evne til nyskaping. Og konklusjonen er klar: Det er mye penger å hente på å tenke nytt om tradisjonelle fiskeprodukter.

– Bedriftene trenger mer kompetanse om produktutvikling og markedsføring. De må dyrke sin egenart, skal de bli synlige i konkurranse med andre, sier Iversen.

Forskerne har gjort intervjuer med mange bedrifter for å studere prosessene som foregår når nye rutiner eller nye produkter kommer til. De har også studert bedriftenes ”hjelpere”, de som bidrar med kapital og kompetanse når noe nytt skal utvikles.

Slik har de funnet ut hvem som bidrar og hvilke hindringer bedriftene møter når de skal prøve seg på nye veier.

De små mer synlige

Selv om mesteparten av norsk fisk selges til utlandet, blir fisk stadig mer synlig i norske butikker. Også små produsenter er godt synlige i fiskedisken, og blir dermed også merkenavn som forbrukerne kjenner igjen – og foretrekker.

– Bedrifter som Sunnmøre røykeri og Halvors tradisjonsfisk har bare tre–fire ansatte, men produktene deres er godt synlige i butikken. Mange større produsenter har mye å lære av deres fokus på å forstå markedet, sier Iversen.

Men også gode, gamle produkter kan være grunnlag for nyskaping. Et veletablert produkt fikk ny giv og økt omsetning da Stabburet lanserte sin Makrell i tomat i nye pakninger.

Etter hvert har de også fått nye smakstilsetninger til produktet, som i innpakning og innhold var urørt i en årrekke.

Effektiv fiskerinæring

Halvors tradisjonsfisk har bare tre-fire ansatte, men produktene deres er godt synlige i butikken. (Foto: Audun Iversen/Nofima)
Halvors tradisjonsfisk har bare tre-fire ansatte, men produktene deres er godt synlige i butikken. (Foto: Audun Iversen/Nofima)

Det er flere måter å være nyskapende på. Ikke bare produktutvikling, men også tiltak for å redusere kostnader, bruk av ny teknologi og effektivisering av prosesser er måter å fornye seg på som kan gi stor gevinst i bedriftene.

På disse områdene står det bra til med fiskerinæringa, ifølge rapporten.

Men slike nyskapende tiltak fører ikke til at fiskeindustrien får flere unike produkter å tilby. Dermed ender en opp med å konkurrere om å ha lavest mulig pris. Da kan hele gevinsten av de sparte kostnadene bli borte.

– Det er bedriftene selv som må finne frem til hva de skal satse på. De bør fokusere på det de er gode på og skape seg en posisjon i markedet.

– Ikke alle kan ha ferdige produkter i fiskedisken, men en velfundert strategi basert på god kunnskap om markedene er en forutsetning for lønnsom nyskaping, avslutter Iversen.

Powered by Labrador CMS