En notis fra Fafo - les mer.

I 2018 var det nesten 70 000 sysselsatte i serveringsvirksomheten. Nå skal bransjen kartlegges. (Illustrasjon:bogdanhoda / Shutterstock / NTB scanpix)
I 2018 var det nesten 70 000 sysselsatte i serveringsvirksomheten. Nå skal bransjen kartlegges. (Illustrasjon:bogdanhoda / Shutterstock / NTB scanpix)

Har utelivet blitt mer eller mindre useriøst?

I et nytt prosjekt skal forskere kartlegge utelivsbransjen, blant annet for å se hva slags endringer som har skjedd siden forrige undersøkelse i 2014.

Dette vil gi kunnskap om sysselsetting og kjennetegn ved de ansatte, lønns- og arbeidsvilkår, HMS og kjennskap til useriøs virksomhet.

Oppdraget gjennomføres for Arbeidstilsynet, som også vil ha en vurdering av om iverksatte tiltak har hatt en effekt.

Målet er med andre ord å gi en overordnet vurdering av om utelivsbransjen har beveget seg i mer eller mindre useriøs retning. Problemene i deler av utelivsbransjen var bakgrunnen for at det i 2014 ble etablert et treparts bransjeprogram, som skal mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i erkjente utfordringer når det gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø.

Siden den gang er det innført krav om personallister og kassasystemer. Dessuten er minstelønnssatsen i tariffavtalen allmenngjort fra 1. januar 2018.

Prosjektperioden er fra august 2019 til april 2020.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til Fafo

Powered by Labrador CMS