En notis fra Fafo - les mer.

Fafo skal se på tre tiltak for å dempe omfanget av deltidsarbeid ved norske sykehus.
Fafo skal se på tre tiltak for å dempe omfanget av deltidsarbeid ved norske sykehus.

Gransker tiltak for mer heltid ved sykehusene

På oppdrag fra Spekter, undersøker Fafo tre konkrete tiltak for å dempe omfanget av deltidsarbeid ved norske sykehus.

Tiltakene har som mål å rekruttere flere sykepleiere og helsefagarbeidere til heltidsstillinger.

Forskerne skal her besvare tre konkrete spørsmål som gjelder rekruttering og ønsker og muligheter til å jobbe på tvers av flere avdelinger for å øke stillingsprosenten.

I dette prosjektet skal Fafo undersøke svake og sterke sider ved tre tiltak som har som mål å rekruttere flere sykepleiere og helsefagarbeidere til heltidsstillinger i sykehusene.

Prosjektet har følgende tre problemstillinger:

1. Hva skjer i rekrutteringssituasjoner der en utlyst heltidsstilling noen ganger fører til en heltidsansettelse, og andre ganger til en deltidsansettelse?

2. Hvorfor ønsker noen ansatte i ufrivillig deltidsstilling å jobbe på flere avdelinger for å øke sin stilling, mens andre ikke gjør det?

3. Etter å ha gjennomført et trainee-opplegg som innebærer å jobbe på flere avdelinger, velger noen å fortsette å jobbe «på tvers», mens andre velger en stilling på én avdeling. Hva forklarer de ulike valgene?

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til Fafo

Powered by Labrador CMS