En notis fra Fafo - les mer.

Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? (Illustrasjon: Quality Stock Arts / Shutterstock / NTB scanpix)
Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? (Illustrasjon: Quality Stock Arts / Shutterstock / NTB scanpix)

Gode skussmål for mer selvstyrt arbeidstid

Tre statlige virksomheter har gitt ansatte som jobber turnus større innflytelse over egen arbeidstid. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser en evaluering fra Fafo.

Rapporten fra Fafo ble overrakt statsråd Monica Mæland under en egen Fafo-frokost 20. august.

Representanter fra kriminalomsorgen, Luftforsvaret og Tolletaten deltok også i en samtale om sine erfaringer fra arbeidstidsforsøkene.

Les hele rapporten på nettsidene til Fafo.

Powered by Labrador CMS