Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

Kvinner og menn er enige om at vennlighet og intelligens er viktig hos partneren. Men kjønnene prioriterer også ulikt.
Kvinner og menn er enige om at vennlighet og intelligens er viktig hos partneren. Men kjønnene prioriterer også ulikt.

Kvinner og menn velger partnere idag som de gjorde for 30 år siden

Menn vil fortsatt ha pene kvinner. Kvinner vil ha trygge menn.

Kvinner bryr seg mer om trygghet, mens menn går mer etter utseende. Sånn var det før, og sånn er det fremdeles de aller fleste steder, uavhengig av hvor mye samfunnet har endret seg ellers.

Kvinner ønsker seg ofte menn som er eldre enn seg selv, mens mange menn vil ha yngre kvinner.

Dette gjelder også for Norge. Tall fra SSB viser at når kvinner og menn blir samboere, gifter seg første gang eller får barn, er aldersforskjellen i snitt på to-tre år. Det har ikke endret seg siden slutten av 1980-tallet.

En ny internasjonal undersøkelse har samlet resultatene fra studier av partnervalg hos heterofile med utvalg fra 45 ulike land og over 14 000 mennesker. Undersøkelsen er presentert i en ny artikkel i Psychological Science.

Solide resultater over tid

Resultatene i den nye undersøkelsen er mer eller mindre de samme som psykologen David Buss fant for over 30 år siden.

Buss la grunnlaget for evolusjonspsykologien med sine studier om kjønnsforskjeller i partnervalg.

– Evolusjonspsykologiens klassiske studier av kjønnsforskjeller i partnerpreferanser er robuste over tid og sted, sier professor Leif Edward Ottesen Kennair ved Institutt for psykologi på NTNU.

Preferansene hos kvinner og menn er omtrent de samme over hele verden.
Preferansene hos kvinner og menn er omtrent de samme over hele verden.

Kvinner og menn velger ulikt

Buss undersøkte 37 land. Han ville finne ut hvilke trekk som var mest attraktive hos en partner av motsatt kjønn i de ulike kulturene.

Han fant store likheter mellom kjønnene. «Vennlighet» og «intelligens» ble regnet som mest attraktivt av både menn og kvinner.

Men i 36 av 37 kulturer mente kvinner at «gode økonomiske muligheter» var viktigere enn menn gjorde. Kvinner brydde seg også enda mer om partnerens intelligens og gode helse enn menn gjør.

Motsatt var prioriteringen av utseende. I 34 av 37 kulturer mente menn at «godt utseende» var viktigere enn kvinner gjorde. Menn valgte altså i større grad etter utseendet, noe som kan skyldes at det er biologisk lønnsomt å få flere attraktive barn.

Kvinner i alle kulturer foretrakk oftere eldre menn som partnere, mens menn foretrakk yngre kvinner.

14 000 mennesker er undersøkt

– Det viktigste med den nye undersøkelsen er at den tester om funnene fra den klassiske studien til David Buss tåler tidens tann med et stort nyere krysskulturelt utvalg, sier professor Mons Bendixen ved Institutt for psykologi på NTNU.

– De evolusjonspsykologiske forklaringene kommer styrket ut av undersøkelsen. Samtidig får vi dypere innsikt i enkelte av fenomenene knyttet til partnerpreferanser og hva som påvirker kjønnsforskjeller og likheter, sier professor Kennair.

Både Bendixen og Kennair har bidratt til den nye undersøkelsen.

Kvinner verden over ønsker seg ofte litt eldre menn. Det passer fint, siden menn ofte ønsker seg litt yngre kvinner.
Kvinner verden over ønsker seg ofte litt eldre menn. Det passer fint, siden menn ofte ønsker seg litt yngre kvinner.

Kan gjenta funnene

Innenfor psykologien, og på flere andre felt, er det et problem at fagfolk ikke greier å få de samme resultatene når de gjentar en tidligere undersøkelse. Dette kalles replikasjonskrisen, og kan blant annet så tvil om forskningsfunn.

Men Buss’ funn er altså mulig å gjenta og få mer eller mindre samme resultat.

– Det er betryggende å observere at funnene fra de tidlige krysskulturelle studiene om partnerpreferanser i stor grad replikeres. Dette er selvsagt fordi vi har et solid teoretisk fundament for forskningen. Den gir mulighet for å sette opp hypoteser om forventede utfall før vi tester empirisk, sier Bendixen.

Mye overlapp mellom kjønnene også

Ikke alle er like begeistret over funnene.

– En kritikk av funnene som raskt ble tatt opp på sosiale medier, var at det er svær overlapp mellom kjønnene i deres partnerpreferanser. Noen mente at dette burde vært kommunisert bedre i artikkelen, sier Kennair.

– Men dette er en urettferdig kritikk i denne sammenhengen, og ikke noe som er underkjent. Forskningen viser både til likheter, overlapp og ulikheter.

For det er også forskjeller mellom landene og kulturene.

– Samtidig er det ikke tvil om at det er ulikhetene som det er argumentert mest mot gjennom årene siden Buss publiserte sin første artikkel, slik at denne typen kritikk er nokså polemisk.

Dette er professor Bendixen enig i.

– Poenget med artikkelen er jo så se om kjønnsforskjellene som er observert i tidligere krysskulturelle studier lot seg reprodusere. Det gjør de i stor grad.

Resultatene:

  • 14 000 kvinner og menn fra 45 kulturer er undersøkt.
  • Partnerpreferansene er noenlunde de samme over hele verden, selv om det finnes noen forskjeller. Preferansene er uendret på over 30 år.
  • Både menn og kvinner setter pris på egenskaper som vennlighet og intelligens.
  • Kvinner prioriterer god helse og intelligens enda høyere enn menn gjør.
  • Kvinner foretrekker noe eldre partnere, mens menn foretrekker noe yngre.
  • Kvinner prioriterer gode økonomiske muligheter høyere enn menn gjør. Menn prioriterer utseendet høyere enn kvinner gjør.

Referanse:

Kathryn V. Walter mfl: Sex Differences in Mate Preferences Across 45 Countries: A Large-Scale Replication. Article in Psychological Science · March 2020. DOI: 10.1177/0956797620904154

Powered by Labrador CMS