Tidligere i år krevde forskere at over 400 studier skulle trekkes på grunn av etiske overtramp. Nå har vitenskapelige tidsskrifter begynt jobben med å granske og trekke tilbake studiene. (Illustrasjonsfoto: PolyPloiid / Shutterstock / NTB scanpix)
Tidligere i år krevde forskere at over 400 studier skulle trekkes på grunn av etiske overtramp. Nå har vitenskapelige tidsskrifter begynt jobben med å granske og trekke tilbake studiene. (Illustrasjonsfoto: PolyPloiid / Shutterstock / NTB scanpix)

Trekker studier etter mistanke om forskning på organene til henrettede fanger

Kinesiske myndigheter har blitt beskyldt for å bruke organer fra henrettede fanger til forskning. Derfor velger to vitenskapelige tidsskrifter nå å trekke tilbake 15 kinesiske studier på transplantasjon hvor de mistenker uetisk forskning.

De vitenskapelige tidsskriftene Plos One og Transplantation har til sammen trukket 15 studier fra kinesiske forskere, melder nettstedet Retractionwatch.com.

Årsaken skal være mistanke om at forskningen er gjort på organene til henrettede fengselsinnsatte.

Manglende informasjon

To av studiene handlet om nyretransplantasjon, mens resten handlet om levertransplantasjon og alle ble publisert mellom 2008 og 2014.

Begge tidsskriftene har skrevet begrunnelser for hvorfor de nå velger å trekke tilbake de publiserte studiene.

«Organer fra henrettede mennesker er ikke en kilde til vitenskapelige funn», slår redaktørene i Transplantation fast i begrunnelsen for hvorfor de trekker de publiserte studiene.

Plos One påpeker at forskerne ikke har oppgitt god nok informasjon om hvordan de har anskaffet organene til forskningen og heller ikke hvordan de har hentet samtykke fra donorene. Da denne informasjonen ble etterspurt, kunne ikke forskerne gi noen tilfredsstillende forklaring, skriver redaktørene i Plos One.

Trolig et stort problem

Siden 2001 har kinesiske myndigheter blitt beskyldt for å bruke organer fra henrettede fanger til både transplantasjoner og forskning på transplantasjoner.

Tidligere i år publiserte forskere med forsker Wendy Rogers ved Macquarie University i Sydney i spissen, en studie i tidsskriftet BMJ Open der de viser at forskningslitteraturen er full av studier som ikke kan bevise at de ikke har brukt organer fra henrettede fanger.

Derfor krevde forskerne at over 400 studier skulle trekkes tilbake, som forskning.no har skrevet om i denne saken.

Da kommenterte sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag, Jacob C. Hølen følgende:

– Den klare regelen for bruk av organer til transplantasjon og forskning på dette, er samtykke fra donor.

– Forskning som er gjennomført på organer som er innhentet i strid med forskningsetiske retningslinjer bør ikke aksepteres for publisering. Er de allerede publisert, bør de åpenbart trekkes, sa Hølen til forskning.no.

Du kan lese mer om denne studien og beskyldningene mot kinesiske myndigheter her:

Fornøyd med framgangen

Wendy Rogers, en av forskerne bak kravet om at flere hundretalls studier skulle trekkes, sier til Retraction Watch at de ikke har hatt anledning til selv å undersøke om noen har fulgt opp kravet deres.

Men hun viser til en artikkel i nature.com hvor journalisten kontaktet seks ulike tidsskrifter, deriblant Plos One og Nature, som har publisert de problematiske studiene, hvor flere svarte at de skulle granske studiene nærmere.

Nå har altså to av dem tatt steget videre og trukket studiene.

– Vi er glade for at i det minste noen av redaktørene for tidsskrifter som vi oppdaget at hadde publisert uetisk forskning, nå har startet arbeidet med å undersøke og trekke tilbake disse studiene, sier Rogers.

Men det er fortsatt en lang vei å gå:

– Bare én redaktør tok direkte kontakt med oss etter at vi tok til orde for å trekke tilbake studiene. Så vidt vi vet, er det ingen som har utfordret metodene eller funnene våre, påpeker hun.

Powered by Labrador CMS