Hong Kong, 2016: En politimann går forbi en plakat som protesterer mot bruk av organer fra henrettede Falun Gong-medlemmer. (Foto: Bobby Yip, Reuters/NTB scanpix)
Hong Kong, 2016: En politimann går forbi en plakat som protesterer mot bruk av organer fra henrettede Falun Gong-medlemmer. (Foto: Bobby Yip, Reuters/NTB scanpix)

Frykter at organer fra henrettede kinesiske fanger brukes i forskning

Forskere krever at 400 studier om transplantasjon trekkes tilbake.

Kinesiske myndigheter har siden 2001 blitt beskyldt for å bruke organer fra henrettede fanger til transplantasjoner og forskning på transplantasjoner.

Tilhengere av Falun Gong-bevegelsen skal ha vært spesielt utsatt.

– Den klare regelen for bruk av organer til transplantasjon og forskning på dette, er samtykke fra donor, sier Jacob C. Hølen.

Han er sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag.

– Det er liten grunn til å anta et frivillig samtykke fra de henrettede, sier Hølen i en e-post til forskning.no.

Ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet BMJ Open denne uken, er forskningslitteraturen full av studier som ikke kan påvise at de har holdt seg unna organer fra henrettede fanger.

Sprer seg i forskningen

Disse studiene blir igjen brukt, referert til og sitert av andre studier. Dermed sprer «uetiske» studier seg videre til annen transplantasjonsforskning.

– Dette forskningsmiljøet har ikke klart å innføre etiske standarder som forbyr publisering av forskning som har benyttet seg av materiale fra henrettede fanger, skriver Wendy Rogers og hennes forskerkolleger i BMJ Open.

– Vi krever derfor at all denne forskningslitteraturen trekkes tilbake i påvente av en undersøkelse av hver enkelt studie, skriver de.

– Bør åpenbart trekkes

Hølen er enig:

– Forskning som er gjennomført på organer som er innhentet i strid med forskningsetiske retningslinjer bør, ikke aksepteres for publisering. Er de allerede publisert, bør de åpenbart trekkes.

Han synes det er vanskeligere å vurdere forskning som bygger videre på andres uetiske arbeider.

– Da må man nesten ta stilling til det enkelte arbeidet og se hvilket ansvar forskerne bør tillegges, sier Hølen til forskning.no.

– Kan vi være trygge på at ikke norske forskere er involvert i forskning på organer fra kinesiske fanger?

– Jeg skulle gjerne sagt ja, men helt sikre kan vi ikke være, svarer Hølen.

Falun Gong-tilhengere

Professor Wendy Rogers kaller praksisen «barbarisk» og mener forskere, klinikere og tidsskrifter gjør seg til medskyldige. Til avisen The Guardian sier hun:

– Det finnes ikke noe reelt press fra forskningsledere for å få Kina til å bli mer åpne på dette feltet.

Flere rapporter fra Den internasjonale koalisjonen mot transplantasjonsmisbruk har påvist store sprik i tallene på transplantasjoner i Kina. Myndigheten rapporterte om 10.000 hvert år, mens tall fra sykehusene tydet på at mellom 60.000 og 100.000 organer ble transplantert hvert år.

Ifølge The Guardian påviste rapporten at dette gapet dekkes av organer fra henrettede samvittighetsfanger. Det skal i hovedsak være snakk om medlemmer av Falun Gong-bevegelsen.

Falun Gong

Falun Gong er en kinesisk meditasjonsbevegelse, grunnlagt av Li Hongzhi i 1992.

I 1999 ble Falun Gong forbudt i Kina.

Siden 1999 skal over 100 000 tilhengere ha blitt forfulgt og fengslet, og mange tusen skal ha blitt torturert.

(Kilde: Store norske leksikon)

Europaparlamentet har fordømt praksisen og krever at Kina avslutter den. Både The American Society of Transplantation og The Transplantation Society, som begge organiserer forskere og profesjonelle transplantører, har tatt til orde for sanksjoner mot kinesiske helsemyndigheter.

Ifølge Wendy Rogers og hennes kollegaer må det hardere lut til.

Mangler informasjon

De så nærmere på studier publisert i engelskspråklige tidsskrifter som inkluderte forskning på transplantasjoner utført i Kina. 9 av 10 manglet informasjon om hvorvidt organene stammet fra henrettede fanger. Nesten alle manglet informasjon om hvorvidt organdonoren hadde gitt samtykke.

– Tidsskriftene bør kreve informasjon om hvor organene kommer fra før de publiserer, skriver Rogers og Matthew Robertson på nettsiden The Conversation.

Når vitenskapelige artikler likevel blir publisert, mener de det sender et signal om at det er greit at de etiske standardene ignoreres eller brytes.

– Dette undergraver motivasjonen for å rette seg etter disse standardene i fremtiden, skriver Rogers og Robertson.

Referanse:

Wendy Rogers mfl: Compliance with ethical standards in the reporting of donor sources and ethics review in peer-reviewed publications involving organ transplantation in China: a scoping review. BMJ Open, februar 2019, doi: 10.1136/bmjopen-2018-024473.

Powered by Labrador CMS