Helseovervåking av truede aper

Infeksjonssykdommer er et økende problem hos utrydningstruede aper. Planer for bevaring av dyrene bør derfor inkludere helseovervåkning.

Om avhandlingen

Siv Aina J. Leendertz forsvarte avhandlingen ”Investigation of wild chimpanzee health and risk of retroviral infection through hunting of red colobus monkeys” 29. oktober 2010, ved Norges veterinærhøgskole.

Arbeidet er gjort i samarbeid med Robert Koch-Institute i Berlin, Taï Chimpanzee Project/Department of Primatology ved Max-Planck-Institute for Evolutionary Anthropology i Leipzig og Senter for epidemiologi og biostatistikk ved Norges veterinærhøgskole.

I den tropiske regnskogen i Elfenbenskysten og andre områder i Afrika lever ville sjimpanser som står i fare for å bli utryddet. En av årsakene er infeksjonssykdommer

Dette er en økende trussel mot ville sjimpanser og andre utrydningstruede aper.

Helseovervåking bør derfor inkluderes i planer for bevaring av ville aper sammen med beskyttelse av tropiske skogsområder og kontroll av illegal jakt, ifølge norsk doktorgrad.

En godt planlagt helseovervåking kan bidra til å redusere virkningen av infeksjonssykdommer.

Spiser andre aper

For å forstå risikoen for infeksjoner og utfallet av eventuelle infeksjoner, er det nødvendig å kartlegge hvilke smittestoffer som finnes i apenes habitat.

Sjimpanser spiser for det meste vegetarisk kost, men kjøtt står også på menyen. Røde colobus-apekatter er det viktigste byttedyret for sjimpanser i Elfenbenskysten.

Veterinær Siv Aina Jensen Leendertz har studert forekomsten av tre ulike retrovirus hos disse byttedyrene, og eventuell overføring av retrovirusene til sjimpansene.

Det gjelder simian immunsviktvirus (SIV), simian T-celle lymfotrofisk virus (STLV-1) og simian foamy virus (SFV).

Påviste smitte

Hun fant høy forekomst av alle tre virusene hos røde colobus-apekatter. At STLV-1-virus fra disse apekattene overføres til sjimpanser er allerede påvist.

Leendertz fant at sjimpansene også blir smittet av SVF-virus gjennom regelmessig jakt på røde colobus-apekatter.

SIV-virus ble derimot ikke påvist hos sjimpansene, og det var heller ingen immunologisk gjenkjenning av viruset til tross for at sjimpansene er ekstremt eksponert for det.

- Denne tilsynelatende resistensen stiller interessante spørsmål om vert-parasittforholdet mellom SIV hos røde colobus-apekatter og ville sjimpanser i deres naturlige habitat, sier Leendertz.

Forløpere til HIV hos menneske

- Forskning på retrovirusinfeksjoner hos ville primater (aper og apekatter) gir oss også mulighet til å studere forløperne til humane retrovirus i naturlige verter, i deres normale habitat, fortsetter hun.

Retrovirus hos primater er nemlig forløpere til retrovirus hos mennesker, blant annet humant immunsviktvirus (HIV).

Forskning på retrovirusinfeksjoner hos primater kan derfor være nyttig sett fra et humanmedisinsk synspunkt.

Leendertz beskriver også generelle prinsipper for helseovervåking av ville sjimpanser.

De må som oftest observeres og vurderes på avstand, og prøvemateriale for videre analyser består for det meste av urin og avføring.

- I denne studien har det derfor vært nødvendig å utvikle og videreutvikle metoder som kan benyttes i slikt feltarbeid, sier Siv Aina J. Leendertz.

Powered by Labrador CMS