Dyrevernaktivister ligger «døde» og «blodige» på bakken foran Stortinget i en protestaksjon mot pelsproduksjon. (Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / Scanpix)
Dyrevernaktivister ligger «døde» og «blodige» på bakken foran Stortinget i en protestaksjon mot pelsproduksjon. (Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / Scanpix)

Hvordan rammes bønder av dyrevernaktivister?

Et nytt svensk forskningsprosjekt skal se på hva som skjer med bønder som rammes av kritikk og lovbrudd rettet mot dyreproduksjon.

Kritikk og kampanjer mot produksjon av svin og høns. Mink som slippes ut fra pelsfarmer.

Bønder som driver med dyrehold opplever mange former for angrep mot virksomheten sin, både fra dyrevernere, media og inspiserende myndigheter. Noen har også opplevd direkte sabotasje. Familiemedlemmer kan bli mobbet på skolen eller kritisert på jobben.

Nå har svenske forskere fått tre millioner kroner for å se nærmere på dette.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom forskere ved flere svenske universiteter og forskningsinstitusjoner.

– Dette er svært aktuelle spørsmål for landbrukere i Sverige som opplever stadig flere trusler, forbrytelser og kritikk rettet mot dyreproduksjon. Media rapporterer ofte om dette, men det finnes ikke grundig kunnskap om konsekvensene for dem som rammes, sier Peter Lundqvist som er professor ved Sveriges lantbruksuniversitet.

Forskerne vil gå tverrvitenskapelig til verks og målet er å komme med forslag til konkrete tiltak.

Prosjektet «Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion - lantbruksföretagarnas perspektiv» skal altså ha fokus på dem som driver landbruksvirksomhet. Forskerne vil granske hvordan svenske bønder takler kritikken de møter og trusler de utsettes for. De vil også se på konsekvenser knyttet til helse, sosiale forhold og økonomi.

Kilder:

Pressemelding fra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Prosjektbeskrivelse hos SLU.

Powered by Labrador CMS