Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Det var tydelig tannslitasje hos den eldste jerven som ble undersøkt.
Det var tydelig tannslitasje hos den eldste jerven som ble undersøkt.

De fleste døde rovdyrene er tatt i jakt

I løpet av det siste året har 204 døde rovdyr blitt undersøkt på Rovdatas laboratoriet.

Døde dyr som er felt under jakt, påkjørt eller har dødd av naturlige årsaker, kalles fallvilt.

Alle fallvilt av store rovdyr, som bjørn, gaupe, jerv og ulv, skal sendes til Rovdata i Trondheim hvor de blir undersøkt. I politisaker eller ved mistanke om ulovligheter blir obduksjon utført ved Veterinærinstituttet.

176 døde i jakt

Rovdata har i perioden fra 6. juni 2020 til 4. juni 2021 mottatt og undersøkt 83 gauper, 5 bjørner, 84 jerver og 32 ulver. Ikke alle døde i løpet av det siste året.

Av de 204 dyrene var de fleste mellom 0-4 år, og klart flest døde på grunn av jakt.

– 176 av dyrene vi mottok ble felt under jakt. Det inkluderer både ordinær lisens- og kvotejakt, samt skadefelling. 17 døde i trafikkulykker, 8 av ukjente årsaker og 3 døde av andre årsaker, forteller Frode Holmstrøm, overingeniør i Rovdata.

Andre årsaker kan være felling i nødverge, ulovlig felling, avliving av hensyn til dyrevelferd eller de ble drept av annet dyr

Grundige undersøkelser

Ved mottak blir rovdyrene registrert i NINAs fallviltbase. Dødsårsaken som er oppgitt, kontrolleres, og blant annet vekt, lengde og kondisjon blir registrert.

Kjønnsorganer, som livmor og eggstokker hos hunner og testikler hos hanner, blir tatt ut og undersøkt. Det blir gjort for å sjekke om dyrene var kjønnsmodne og om det hadde vært foster i livmoren siste år.

Alderen blir bestemt ut fra skallen og tennene. I tillegg blir det tatt prøver av muskel, lever, nyre og mage, for å se hva dyret har spist siste døgn og for å sikre materiale til framtidig sjekk av miljøgifter.

– For dyr skutt på kvote- og lisensjakt får jegere tilsendt egne brev hvor blant annet alder, kondisjon og reproduksjonsdata er opplyst, forklarer Holmstrøm.

Du kan lese mer om mottak og prøvetaking av døde rovdyr på rovdata.no.

De eldste rovdyrene

Rovdata finner alderen på de innsendte store rovdyrene ved å snitte opp og telle årringer i hjørnetennene deres. Den eldste jerven ble vurdert til 12 år og var en liten hann på bare 12 kilo. Den ble tatt i en bås og avlivet i Saltdal kommune i Nordland i november i fjor.

– Undersøkelsene viste at jerven hadde nedslitte tenner og slitasjeskader på klør. Den manglet også en tå på venstre bakfot, forklarer Holmstrøm.

De eldste gaupene var to hunngauper på 12 år skutt under jakt. Den ene ble felt på skadefelling i Saltdal kommune i mai i fjor og veide 18 kilo. Den andre ble skutt på kvotejakt i Tinn kommune i februar i år og veide 15 kilo.

De to eldste ulvene ble 7 år. Dette var lederparet i Kynnareviret, der hannen veide 47 kilo mens hunnen veide 42 kilo. Begge ble felt på lisensjakt 1. januar i år.

Kartet viser områdene til den eldste bjørnen, også kalt nt46. Binna ble registrert første gang sommeren 2009, og ble sett alle år, bortsett fra 2010, før den ble felt i fjor.
Kartet viser områdene til den eldste bjørnen, også kalt nt46. Binna ble registrert første gang sommeren 2009, og ble sett alle år, bortsett fra 2010, før den ble felt i fjor.

Bjørn var registrert mange ganger

Den eldste bjørnen som ble undersøkt siste året, var ei 11 år gammel binne på 131 kilo, som ble skutt på skadefelling i Grong kommune i Trøndelag 17. juli i fjor.

Første gang hun ble registrert var i 2009. Så har hun blitt påvist gjennom flere DNA-analyser.

– Binna har fått flere avkom, som i dag er en del av dagens bjørnebestand i Trøndelag, sier genetiker Oddmund Kleven i Rovdata.

Referanse:

Frode Holmstrøm og Mari Tovm: Fallvilt 2021. Rapport, Rovdata / Norsk institutt for naturforskning (NINA), 2021.

Mer informasjon om alle undersøkte døde rovdyr finnes i Rovbase.

Powered by Labrador CMS