Møø! Nå må du høre på mor!  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Møø! Nå må du høre på mor! (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Hva er det de rauter om?

Forskere har prøvd å finne ut hva kalvene og kuene møer til hverandre.

En fortvilet ku kan ule, en aggressiv okse kan brøle og en sulten kalv kan gi fra seg et høyfrekvent ”møøø”.

Men forskere har skjønt lite av hva det egentlig er kuene kommuniserer til hverandre. En ny studie viser at kalvene har hver sin lyd, og at de lager spesielle lyder så fort det er snakk om mat, og at kuene lager ulike lyder til kalvene etter hvert som de vokser opp.

Forskerteamet ved The University of Nottingham og Queen Mary University of London, har brukt ti måneder på å studere kyrnes kommunikasjon med kalvene sine. Ved hjelp av svært sensitivt utstyr, samlet de inn ku-lyder fra to flokker frittgående storfe på en gård i England.

Mat-mø

Forskerne la særlig merke til to lyder. Når kalvene var i nærheten, kommuniserte kuene med dem ved hjelp av dype lyder. Det gjorde de i de første tre-fire ukene etter fødselen, og lydene ble laget med munnen lukket eller bare delvis åpen.

Til sammenligning var lydfrekvensen annerledes så fort kalven vandret på egenhånd. Lydene ble langt mer høyfrekvente da kuene ikke lenger kunne se kalvene sine.

Forskerne la også merke til at kalvene hadde annerledes kallesignaler så fort det var snakk om mat. På denne måten fikk de glemske mødrene en påminning om å komme og gi dem melk.

Forskerne fant også at det var mulig å identifisere hver enkelt ku og kalv ved hjelp av lydene deres.

Kuas velvære

– Det er første gang så komplekse storfesamtaler har blitt analysert ved hjelp av de nyeste og beste teknikkene. Våre resultater gir et godt grunnlag for å undersøke velferden til storfe ved hjelp av lydene, sier Alan McElligott i en pressemelding. Han er en av forskerne bak studien.

Ved å avsløre og kartlegge lydsignalene til kuene, samt se på deres atferd, kan videre forskning avsløre hvor godt kuene har det, og dermed vil det være mulig å påvirke politikken til dyreomsorgen, ifølge forskerne. 

Referanse:

Mónica Padilla de la Torre, m.fl.: Acoustic analysis of cattle (Bos taurus) mother-offspring contact calls from a source-filter theory perspectiveApplied Animal Behaviour Science, 8. desember 2014, doi:10.1016/j.applanim.2014.11.017. 

Powered by Labrador CMS