Forskere forsøker å finne en måte å bremse kjønnsmodningen hos laks. Det er fordi kjønnsmoden laks blir lettere syk. Nå har forskere funnet celler som bremser kjønnsmodningen.  (Foto: Havforskningsinstituttet)
Forskere forsøker å finne en måte å bremse kjønnsmodningen hos laks. Det er fordi kjønnsmoden laks blir lettere syk. Nå har forskere funnet celler som bremser kjønnsmodningen. (Foto: Havforskningsinstituttet)

Har funnet cellene som bremser laksens kjønnsmodning

At hannlaks blir tidlig kjønnsmoden er et problem både for oppdrettsfisken og -næringen. Nå har forskere funnet hvilke celler som bremser kjønnsmodningen.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har nå gjort et nytt gjennombrudd i forsøket på å utsette eller stoppe kjønnsmodningen hos hannlaks. 

Grunnen til at de vil oppnå dette, er fordi kjønnsmoden laks blir lettere syk enn laks som ikke er kjønnsmoden.

– Derfor er tidlig kjønnsmodning hos oppdrettslaks et velferdsproblem for fisken. I tillegg påfører det oppdretter økonomisk tap siden de får dårligere betalt for slik fisk, forklarer postdoktor Erik Kjærner-Semb.

Han forsker på laksen sitt pubertetsgen. Nylig oppdaget han og kolleger hvor laksens pubertetsgen er regulert under kjønnsmodningen.

– Dermed er vi et stort skritt nærmere å forstå hvordan kjønnsmodningen i laks styres og hvordan vi kan utsette den.

Resultatene er nylig publisert i Nature Scientific Reports.

Styrer når laksen blir kjønnsmoden

Erik Kjærner-Semb er forsker ved Havforskningsinstituttet. (Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet)
Erik Kjærner-Semb er forsker ved Havforskningsinstituttet. (Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet)

Hos laks blir hannene kjønnsmodne tidligere enn hunnene, derfor har forskerne konsentrert seg om pubertetsgenet til nettopp hannene.

– Vi har funnet ut at pubertetsgenet er aktivt i en bestemt celletype i testiklene hos hannfisk. Denne kunnskapen kan vi etter hvert bruke til å hindre at hannene blir for tidlig kjønnsmodne, sier Kjærner-Semb.

Pubertetsgenet til laks heter vgll3. Det er med på å styre hvilken alder laksen har ved kjønnsmodning.

– Det samme genet finnes i mennesker, også hos oss har det blitt assosiert med tidlig pubertet, sier Kjærner-Semb.

Helt ny kunnskap

Hvordan pubertetsgenet fungerer hos laks, og hvilke vev og stadier som er viktige, har til nå vært helt ukjent.

– Vi har analysert reguleringen av vgll3 i forskjellige vev fra laks ved å sammenligne ulike modningsstadier for å se forskjeller. Resultatene viser at vgll3 blir regulert i laksens testikler ved starten av kjønnsmodningen i kjønnscellenes støtteceller, sier Kjærner-Semb.

Pubertetsgenet vgll3 er en del av et nettverk av gener som er med på å regulere celledeling.

– Analysene våre viser at aktiviteten til dette nettverket blir redusert under kjønnsmodningen i hannlaks. Det tyder på at vgll3 fungerer som en brems på celledeling i testiklene, det vil si at genet holder igjen kjønnsmodningen, helt til fisken er klar for å starte puberteten. Dette genet er dermed en viktig faktor som styrer laksens alder ved kjønnsmodning, sier Kjærner-Semb.

Referanse:

Kjærner-Semb, E. m.fl: Vgll3 and the Hippo pathway are regulated in Sertoli cells upon entry and during puberty in Atlantic salmon testis. Scientific Reports 8, 1912, doi:10.1038/s41598-018-20308-1 (2018).

Powered by Labrador CMS