Denne artikkelen er produsert og finansiert av NTNU - les mer.

I plakk som tetter blodårene finnes det noe som heter kolesterolkrystaller. Dette dannes gjennom opphopning av dårlig kolesterol i blodkarveggene. En studie viser at kolesterolkrystaller kan få blodet til å klumpe seg gjennom å aktivere immunforsvaret.
I plakk som tetter blodårene finnes det noe som heter kolesterolkrystaller. Dette dannes gjennom opphopning av dårlig kolesterol i blodkarveggene. En studie viser at kolesterolkrystaller kan få blodet til å klumpe seg gjennom å aktivere immunforsvaret.

Kolesterolkrystaller kan aktivere blodpropp

Et spesielt funn om kolesterolkrystaller i blodårene kan på sikt føre til ny forebyggende behandling for mennesker med alvorlig åreforkalkning.

Hvert minutt pumper hjertet cirka fem liter blod gjennom kroppen. Ettersom årene går, og avhengig av kosthold, helse og arvelighet, kan blodkarene som fører blod fra hjertet bli tettet med noe som kalles plakk.

Når plakk sprekker kan det føre til blodpropp, hjerneslag og hjerteinfarkt. Ny forskning fra Senter for molekylær inflammasjonsforskning, CEMIR ved NTNU antyder at kolesterolkrystaller, som finnes i plakk, spiller en mye mer aktiv rolle enn tidligere antatt for å lage blodproppene som dannes etter at plakk sprekker.

Ifølge Verdens helseorganisasjon dør hvert år anslagsvis 17 millioner mennesker av hjerte- og karsykdommer. 80 prosent av dem skyldes hjerteinfarkt eller hjerneslag forårsaket av blodpropp.

Kolesterolkrystaller dannes av dårlig kolesterol

I plakk som tetter blodårene finnes det altså kolesterolkrystaller. Dette dannes gjennom opphopning av dårlig kolesterol i blodkarveggene.

– Vår studie viser for første gang at kolesterolkrystaller kan få blodet til å klumpe eller levre seg gjennom å aktivere immunforsvaret, sier Caroline Gravastrand, doktorgradsstipendiat ved NTNU og en av forfatterne bak artikkelen som nylig ble publisert i tidsskriftet Journal of Immunology.

Funnet kan føre til nye måter å behandle hjerte- og karsykdommer.

Kolesterolkrystaller omgitt av immunforsvarets «renovatørceller», monocyttene (brun farge). Bildet er hentet fra en pasient som har hatt hjerneslag med blodpropp. Størrelsen er 30 µm (1000 µm = 1 millimeter).
Kolesterolkrystaller omgitt av immunforsvarets «renovatørceller», monocyttene (brun farge). Bildet er hentet fra en pasient som har hatt hjerneslag med blodpropp. Størrelsen er 30 µm (1000 µm = 1 millimeter).

Redusere dannelsen av blodpropp

– Våre funn tyder på at forebyggende behandling kan rettes mot immunforsvarets førstelinje. Dette førstelinjeforsvaret aktiveres av kolesterolkrystallene på en slik måte at blodet klumper seg, noe som bidrar til blodproppen, forklarer Gravastrand.

– Nærmere forklart er det førstelinjeforsvarets «renovatører» som rett og slett løper løpsk. Disse «renovatørene» består av såkalte komplementproteiner pluss de hvite blodcellene monocytter. Komplementproteinene «merker» kolesterolkrystallene, og samtidig «aktiverer» monocyttene til å bli spiseceller for fjerning av kolesterolkrystallene.

– Medikamenter som hemmer denne delen av immunforsvaret hos pasienter med alvorlig åreforkalkning, kan være en potensielt ny behandlingsstrategi for å redusere dannelsen av blodpropp, forteller Anne Mari Rokstad, forsker ved CEMIR. Hun er den som har ledet arbeidet.

Kolesterol

Kolesterol er et fettstoff og en viktig byggesten i kroppen din. Total-kolesterol er total mengde kolesterol i blodet og inkluderer HDL-kolesterol og LDL-kolesterol.

Vi kaller gjerne LDL "det dårlige kolesterolet" ut ifra at høye verdier av LDL-kolesterol er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. "Det gode kolesterolet", HDL-kolesterol er gunstig fordi det er vist å redusere denne risikoen.

Kilde: NHI.no

Referanse:

Caroline S. Gravastrand mfl.: Cholesterol Crystals Induce coagulation Activation through Complement-Dependent Expression of Monocytic Tissue Factor. Journal of Immunology. Doi.org/10.4049/jimmunol.1900503

Powered by Labrador CMS