Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Bergen - les mer.

Symptomer på mani er blant annet hyperaktivitet. Pasientene sover gjerne kort og avbrutt.
Symptomer på mani er blant annet hyperaktivitet. Pasientene sover gjerne kort og avbrutt.

Folk med bipolar lidelse sov bedre med oransjebriller

Pasienter innlagt for mani sov bedre om de fikk på seg briller som blokkerer ut blått lys. Pasientene uten oransjebriller fikk forverret søvn de første dagene på sykehuset. – Tankevekkende, sier forsker.

Bipolar lidelse er en sykdom som gir perioder med ulike grader av oppstemthet eller mani og perioder med depresjon, ofte med lange gode perioder imellom.

Symptomer på mani innebærer blant annet hyperaktivitet, og man sover gjerne kort og avbrutt.

Mørketerapi inkluderer ulike måter å stenge ute såkalt blått lys, som har vist seg å ha en negativ effekt på natten spesielt hos pasienter med bipolar lidelse. En måte å gjøre dette på er å gi pasientene såkalte oransjebriller, som filtrerer vekk dette lyset.

Tone E.G. Henriksen ved Klinisk Institutt 1, Universitetet i Bergen, har sett nærmere på hvordan oransjebriller påvirker bipolare når de har mani.

Målte aktivitet

Henriksen og forskningsgruppen leverte ut briller som filtrerer ut blått lys til ti pasienter med mani på tre ulike psykiatriske sykehus. De skulle bruke dem fra seks om kvelden til klokken åtte om morgenen.

En annen gruppe fikk briller som ikke filtrerer ut det blå lyset.

I tillegg ble de utstyrt med en såkalt aktigraf, som måler hvor aktive de er om natten. Resultatet overrasket forskerne:

– De som fikk oransjebriller sov bedre enn de som ikke fikk disse. I tillegg så vi at gruppen uten disse brillene fikk forverret søvnen sin den første tiden på sykehuset, selv om de fikk betydelig mer medisiner, sier Henriksen.

Ved å gi pasienter med mani oransjebriller, filtreres det blå lyset vekk og de får roligere søvn.
Ved å gi pasienter med mani oransjebriller, filtreres det blå lyset vekk og de får roligere søvn.

Verre med sykehus-lys?

Forskeren sier at det er kjent blant helsepersonell at pasienter med bipolar lidelse kan sove litt dårligere de første nettene etter innleggelse.

De har tenkt at dette kommer av at pasientene, som følge av at de er innenfor trygge rammer, slapper litt mer av og dermed slipper litt opp på sin egen kontroll.

Det var derfor det var overraskende at noe lignende ikke skjedde med de som hadde på oransjebriller.

– Det kan tyde på at sykehuslyset bidro til å gjøre kontrollgruppen verre, sier forskeren.

Første studie av sitt slag

I 2016 kom det ut en annen forskningsartikkel fra samme studie om effekten mørketerapi har på i alt elleve symptomer på bipolar lidelse.

Her så forskerne at mørketerapi har god effekt på generelle maniske symptomer, mens virkningen på søvn var uklar.

Data fra aktigrafen som brukt i den nylig publiserte artikkelen gir et mye mer presist bilde på hva som skjedde med søvnen.

– Det kan være krevende, både praktisk og etisk, å forske med deltagere som er innlagt på sykehus for psykiatriske lidelser. Det kan være en av grunnene til at det sjelden gjøres slike studier, sier Henriksen.

Søvnstudien hennes er det første i sitt slag med et slik design og med en pasientgruppe i manisk fase av bipolar lidelse.

Oppdatering 16.3.20:

Tone E. G. Henriksen eier aksjer i Chrono Chrome AS. Dette er oppgitt under interessekonflikt i den vitenskapelige artikkelen. Det oppgis også at dette ikke hadde betydning for planleggingen og innsamlingen av dataene til studien.

Referanser:

Tone E. G. Henriksen mfl: Blue‐blocking glasses as additive treatment for mania: Effects on actigraphy‐derived sleep parameters. Journal of Sleep Research, 2020. Doi.org/10.1111/jsr.12984

John F. Gottlieb mfl.: The chronotherapeutic treatment of bipolar disorders: A systematic review and practice recommendations from the ISBD task force on chronotherapy and chronobiology. Bipolar Disorders, 2019. Doi.org/10.1111/bdi.12847

Powered by Labrador CMS