Overdreven tro på lab- og dyreforsøk

Kreftforskningen trekker ofte for bastante konklusjoner utfra genetiske eksperimenter på cellekulturer eller forsøksdyr i laboratoriet.

Dette hevder en gruppe forskere fra Université Libre de Bruxelles. De har studert hvordan genanalyser har blitt brukt til å forutsi virkninger på kreft i mennesker.

De studerte virkningen av 47 genetiske markører, små deler av arvestoffet, som er presentert som betydningsfulle for utviklingen av brystkreft i ledende medisinske journaler.

De fant at 60 prosent av dem ikke er bedre enn tilfeldig valgte markører til å forutsi slike virkninger, og at de derfor kan gi lite meningsfull informasjon om prosessene som fører til utvikling av brystkreft.

Resultatene er publisert i det fritt tilgjengelige tidsskriftet PLoS Computational Biology. (forskning.no/ac)
 

Powered by Labrador CMS