Hvordan forholder forskere seg til periodesystemet? Vi har spurt fysiker Anja Røyne, biolog Dag O. Hessen og kjemikerne Carl Henrik Gørbitz, Svein Stølen og Mats Tilset. (Illustrasjon: Colourbox. Foto: Eivind Torgersen)
Hvordan forholder forskere seg til periodesystemet? Vi har spurt fysiker Anja Røyne, biolog Dag O. Hessen og kjemikerne Carl Henrik Gørbitz, Svein Stølen og Mats Tilset. (Illustrasjon: Colourbox. Foto: Eivind Torgersen)

Hva betyr periodesystemet for deg?

Vi har spurt forskere om hvilket forhold de har til 150-årsjubilanten, det periodiske system.

FN har utropt 2019 til periodesystemets år, og over hele verden markerer kjemikere og andre 150-årsjubileet for det vitenskapelige ikonet.

Nå i mars er feiringen ekstra intens.

Det var nemlig 1. mars i 1869 at Dmitrij Mendelejev skrev ned den første utgaven av systemet og sendte den til publisering. 18. mars ble det lagt fram for vitenskapsakademiet i St. Petersburg.

På den tiden hadde Russland en annen kalender enn den vi bruker, så for den tidens russere skjedde dette henholdsvis 17. februar og 6. mars.

Det er kanskje derfor markeringene dukker opp både her og der i kalenderen. Onsdag feiret Skolelaboratoriet ved Universitetet i Oslo (UiO) ved å relansere nettsiden Periodesystemet.no.

Vi snakket med noen av forskerne som var til stede på Realfagsbiblioteket ved UiO for å hylle Mendelejev og det periodiske system.

Svein Stølen, rektor ved UiO

Hva betyr periodesystemet for deg?

Rektor Svein Stølen har bakgrunn som kjemiker og var en av initiativtakerne da Periodesystemet.no ble lansert i 2008. (Foto: Eivind Torgersen)
Rektor Svein Stølen har bakgrunn som kjemiker og var en av initiativtakerne da Periodesystemet.no ble lansert i 2008. (Foto: Eivind Torgersen)

– Jeg er jo kjemiker, og mitt liv som fagperson har handlet om å se trender, sammenligne forskjellige forbindelser og utvikle nye forbindelser. Da er periodesystemet altertavlen i en katedral som vi jobber under.

I hvilken sammenheng brukte du periodesystemet sist?

– Nå har jeg vært leder i så mange år at nå bruker jeg det sjelden. Det er mest i festlige lag.

Hva er ditt favorittgrunnstoff?

– Jeg liker best sølv. Men det er rent estetisk – det er jo mye finere enn gull. Det å ha sølvperler i hånda er helt fantastisk. Sølv er soleklart det flotteste grunnstoffet.

Anja Røyne, forsker i fysikk ved UiO

Fysiker Anja Røyne har skrevet boka «Menneskets grunnstoffer». (Foto: Eivind Torgersen)
Fysiker Anja Røyne har skrevet boka «Menneskets grunnstoffer». (Foto: Eivind Torgersen)

Hva betyr periodesystemet for deg?

– Det er en fin oppsummering av alt vi har. For meg er det først og fremst et verktøy.

I hvilken sammenheng brukte du periodesystemet sist?

– Jeg trengte å slå opp en atomvekt for å løse en fysikkoppgave i termodynamikk for ikke så lenge siden.

Hva er ditt favorittgrunnstoff?

– Hvis jeg blir tvunget til å velge, velger jeg oksygen på grunn av hva oksygen har gjort med planetens historie. De fleste jernressursene vi utvinner fra i dag ble dannet da livet i havet begynte å produsere oksygen. Det meste av jernet var oppløst i havene, men rustet og sank til bunns da dette oksygenet kom ut i havene. Da ble det dannet store lag med jern som har blitt til jernholdig stein som vi nå utvinner. Derfor er jerngaflene våre et minne fra denne oksygenhendelsen i planetens historie.

Dag O. Hessen, professor i biologi ved UiO

Biolog Dag O. Hessen har skrevet boka «C – karbon» om grunnstoff nummer 6. (Foto: Eivind Torgersen)
Biolog Dag O. Hessen har skrevet boka «C – karbon» om grunnstoff nummer 6. (Foto: Eivind Torgersen)

Hva betyr periodesystemet for deg?

– For meg har periodesystemet vært en klarhet i kaos. Jeg ser på det omtrent som Linnés systematikk. Fra en babelsk forvirring rundt hva som var hva, klarte han med et veldig enkelt system som skapte klarhet.

I hvilken sammenheng brukte du periodesystemet sist?

– Jeg gjør det nesten kontinuerlig. Nå skriver jeg på en bok om liv, og utgangspunktet for liv er jo dannelsen av disse grunnstoffene som vi for en stor del består av. For meg er det fascinerende at de fire–fem–seks viktigste grunnstoffene for liv er klumpet sammen oppe i det høyre hjørnet av periodesystemet.

Hva er ditt favorittgrunnstoff?

– Karbon er mitt favorittgrunnstoff i dag fordi det er så viktig for alt liv, men også fordi det er så viktig med CO2-problematikken. Jeg kunne også valgt fosfor selv om vi trenger veldig lite av det. Uten fosfor, ikke nukleinsyrer, ikke DNA, ikke RNA, ikke cellemembraner, så det er helt essensielt.

Carl Henrik Gørbitz, direktør ved UiO:Livsvitenskap

Carl Henrik Gørbitz har bakgrunn som kjemiker. (Foto: Eivind Torgersen)
Carl Henrik Gørbitz har bakgrunn som kjemiker. (Foto: Eivind Torgersen)

Hva betyr periodesystemet for deg?

– Som kjemiker er periodesystemet alt. Det er livet vårt. Jeg tror ikke man klarer å forstå hvor allsidig universet er uten å ha sett periodesystemet og skjønt hvordan mangfoldet av grunnstoffer vi har tilgjengelig, bidrar til det vi observerer.

I hvilken sammenheng brukte du periodesystemet sist?

– Det er ikke lenge siden. Jeg satt på et møte hvor vi diskuterte kreftbehandling, uten at jeg husker detaljene.

Hva er ditt favorittgrunnstoff?

– Valget står mellom karbon og oksygen fordi de er grunnlaget for alt liv på planeten. Det er takket være oksygen at vi kan puste, at vi har en forbrenning. Oksygen er dessuten essensielt for vann som er universets mest eksepsjonelle molekyl.

Mats Tilset, professor i kjemi ved UiO

Kjemiker Mats Tilset er veldig glad i gull. Ikke på fingeren, men i laben. (Foto: Eivind Torgersen)
Kjemiker Mats Tilset er veldig glad i gull. Ikke på fingeren, men i laben. (Foto: Eivind Torgersen)

Hva betyr periodesystemet for deg?

– Det er noe som preger min hverdag som kjemiker. Periodesystemet ligger til grunn for alt jeg gjør som har med undervisning og forskning å gjøre.

I hvilken sammenheng brukte du periodesystemet sist?

– Det var i går kveld da jeg jobbet med et manuskript. Mentalt er det til stede hele tiden og i bruk hver dag, men også det å se på en trykket kopi for å finne fakta, er noe jeg gjør daglig.

Hva er ditt favorittgrunnstoff?

– Akkurat nå så er det gull fordi vi har hatt så veldig mye moro når vi har jobbet med det. Før jobbet jeg mye med platina, men for rundt 15 år siden ble gull veldig populært. Gull ligger bare én plass til høyre for platina, men da vi begynte å jobbe med gull, viste det seg at det er helt, helt annerledes. Da er det moro å være kjemiker.

Powered by Labrador CMS