Fisk som miljøovervåkere

Hvordan blir egentlig fisk påvirket av alvorlige oljeutslipp? Ved å studere fiskens ørestein, kan man finne ut hvor mye forurensning den har vært utsatt for i livet.

Publisert

Da oljetankeren Prestige forliste utenfor Spania i 2002, forårsaket den utslipp av enorme mengder råolje som forurenset havet og strendene i lang tid etterpå.

Spanske forskere satte i gang et større forskningsprosjekt som tok sikte på å undersøke effektene av oljeutslippet, og de fikk hjelp av blant andre forskere ved UiB.

Ville finne effekter av oljeutslipp

- Jeg har sett på øresteiner fra piggvar, som er en bunnfisk. Mange var bekymret for at råoljen fra Prestige, som var en veldig tung olje, ville ha større effekt på bunnfisk enn på pelagisk fisk, forteller professor Audrey Geffen ved Institutt for biologi.

Til sammen har forskerne sett på mange ulike aspekter ved oljens effekt på fisken: Hvordan den vokste, hvordan den spiste, om den ble syk.

Geffens del av prosjektet gikk ut på å undersøke om øresteinene viste spor av oljeforurensning.

Sammen med kollegene Arild Folkvord og Hans Høie, og Jan Kosler ved Institutt for geovitenskap, har hun tatt prøver og undersøkt mineralsammensetningen i øresteinene.

Vokser for hver dag

Fiskens ørestein er en krystallstruktur av kalsiumkarbonat, som vokser med en ny avleiring for hver dag fisken lever, etter samme prinsipp som årringene i et tre. Øresteinen ligger i en væskefylt lomme, og fungerer som et stabilitetsorgan.

- Fisken ble tatt inn og fikk vokse under kontrollerte forhold. På et visst tidspunkt begynte man å gi dem fôr som var forurenset med olje, i økende konsentrasjoner. Etterpå ble øresteinene tatt ut og analysert, opplyser Geffen.

Ved hjelp av en laser har forskerne tatt ut prøver fra øresteinen, før og etter behandling med oljeforurenset fôr.

- Det er en vanskelig prosess fordi stoffene vi ser etter, forekommer i så små konsentrasjoner. Ved lave nivåer kunne vi ikke finne stort i det hele tatt. Ved høye nivåer var det heller ikke mye å se, fordi høye oljekonsentrasjoner førte til at fisken sluttet å vokse, og dermed vokste heller ikke øresteinene. Vi fant den beste responsen ved middels høye nivåer, forteller hun.

Kan finne små mengder

Både oljeforurensning og såkalt produsert vann inneholder gjerne tungmetaller. Produsert vann er forurenset vann som pumpes opp sammen med oljen, og som har fått stadig mer oppmerksomhet fra forskere de siste årene.

Metaller som kobber, krom, magnesium og strontium ble funnet i langt høyere konsentrasjoner etter behandling med oljeforurenset fôr.

- En av fordelene med øresteiner er at de kan brukes til å finne små konsentrasjoner av stoffer som man har vanskelig for å oppdage med andre metoder, hevder Geffen, som har arbeidet med denne teknikken gjennom mange år.

Tidligere har hun blant annet studert øresteiner for å finne effekter av forurensning på fisk i Irskehavet og i Oslofjorden.

- Ved tidligere forsøk har problemet vært at analysemetodene ikke alltid har vært fintfølende nok. De siste årene er dette veldig forbedret. Nå kan vi gjøre ting som var helt umulige bare for fem år siden, og kanskje det er på tide å undersøke fisken fra Oslofjorden på nytt, antyder hun.

Sammenhengende rapport

Den store fordelen med å bruke øresteiner til miljøovervåkning, er at øresteinen blir en sammenhengende rapport over alt det fisken har vært utsatt for. Det som avleires i øresteinen, blir der.

- Hvis et oljeutslipp inntreffer, kan man studere fisk i lang tid etterpå for å se om de fortsatt er påvirket.

- Øresteinene gir oss gode muligheter til å tidfeste når de ble utsatt for forurensning. Det er som om de går rundt med overvåkningsutstyr i hodet som vi kan lese av etterpå, påpeker hun.

I tillegg kan øresteinene brukes til å si noe om hvilken populasjon fisken tilhører og hvor den har vokst opp, som kan være nyttig blant annet når gyteområder skal vernes.

Øresteiner og melketenner

Som en av få eksperter på å analysere mineralsammensetningen i øresteiner, skal Geffen holde et innlegg om dette på symposiet “Mineralized Tissues - Biomarkers for the past and for the future”.

"Mikroskopbilde av ørestein. De svarte prikkene viser hvor det er tatt ut prøver for analyse."
"Mikroskopbilde av ørestein. De svarte prikkene viser hvor det er tatt ut prøver for analyse."

Symposiet arrangeres av tannbanken MoBaTann torsdag og fredag denne uken.

På samme måte som øresteiner, representerer tenner en permanent dokumentasjon av hva slags miljøpåvirkninger personen har vært utsatt for, og de samme metodene er relevante for begge.

- Foreløpig er ikke analyse av øresteiner standard i marinbiologien, og det er synd, for de kan gi mye utfyllende informasjon som andre metoder ikke kan gi. Derfor prøver jeg å oppfordre forskere til å ta vare på øresteinene når de likevel skal undersøke fisk, sier Geffen.