Svevestøv skyldes piggdekkslitasje av asfalt

Svevestøvproblemene i forbindelse med piggdekkbruk stammer hovedsakelig fra steinmaterialet i asfaltdekket.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er nå dokumentert i en studie som Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utført for Trondheim kommune.

- Det er ingen tvil om at støvproblemene vinterstid skyldes vegslitasje; altså slitasje av steinen som er brukt i asfaltdekket, sier forsker Eyolf Erichsen ved NGU.

Han mener problemet kan reduseres ved bruk av piggfrie vinterdekk, bedre steinmaterialer i asfalten og hyppig renhold kombinert med påføring av saltløsning.

Støvet sporet tilbake

NGU samlet sist vinter inn prøver av asfalt og svevestøv i Elgeseter gate og på Omkjøringsvegen i Trondheim. Deretter ble prøvene grundig analysert. Sammenligning av innholdet i asfalten med prøvene med svevestøv, viser at de har den samme mineralske sammensetning. Det betyr at de enkelte partiklene i svevestøvet kan føres tilbake til sitt opphav, som er steinmaterialene i asfalten.

Hovedårsaken til den store slitasjen på norske veger, er naturlig nok bruk av piggdekk på bar asfalt. Derfor fastslår rapporten, som nå legges fram, at redusert bruk av piggdekk i byene, kombinert med støvdempende tiltak som salting og bedre renhold, vil ha stor effekt på svevestøvnivåene.

Det er også gjennomført et laboratorieforsøk som viser at påføring av salt ikke fører til større slitasje på steinmaterialene i vegdekket.

Organiske miljøgifter

Undersøkelser av en prøve med nylagt asfalt i Elgeseter gate har også avdekket spor av miljøgiften PCB.

- Nivået er lavt og innebærer ingen helserisiko, men stoffgruppen har vært forbudt i 24 år. Funnet bør føre til kvalitetssikring av resirkulert asfalt, mener NGU, som i sin rapport foreslår at det lages nasjonale regler som sikrer at resirkulert asfalt blir analysert for miljøgifter.

Bedre, men dyrere vegdekker

NGU foreslår også at flere asfaltresepter med ulike tilslag nå blir analysert for å få kartlagt vegslitasjen for et større utvalg resepter. NGU mener at det bør etableres en standardisert analysemetode for å få fastlagt støvproduksjonen.

- Bestemte sammensetninger som gir lite svevestøv, kan eventuelt bygges inn i en kravspesifikasjon overfor entreprenørene, sier Eyolf Erichsen.

- Vi kan lett finne gode steinmaterialer med høy slitestyrke og gunstig mineralsammensetning, men kan risikere at slike kvalitetstilslag må fraktes langt og dermed blir prisen på asfalt høyere. Samfunnsøkonomisk kan dette likevel lønne seg på grunn av redusert støvmengde, mindre helseproblemer og ikke minst en sjeldnere reasfaltering, påpeker forsker Eyolf Erichsen ved NGU.

Hele rapporten ligger her.

Powered by Labrador CMS