En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Viktig diskusjon mellom de Nexans-ansatte Karl Peter Johansen og Dina Costa (i gule vester) og ungdomsskolelevene Markus Hamsun Nilsen, Oskar Andersen, Marius B Franing, Malin Moland og Kjersti Johansen. (Foto: Privat/Lektor2)
Viktig diskusjon mellom de Nexans-ansatte Karl Peter Johansen og Dina Costa (i gule vester) og ungdomsskolelevene Markus Hamsun Nilsen, Oskar Andersen, Marius B Franing, Malin Moland og Kjersti Johansen. (Foto: Privat/Lektor2)

Elever gir gode realfagsråd til bedrifter

Publisert

Elever ved Rognan ungdomsskole vurderte håndteringen av restavfall hos kabelprodusenten Nexans. De kom tilbake med gode råd som førte til at bedriften kan redusere restavfall-mengden til det halve.

– Vi sparte nesten 100 000 kroner det første året. Disse ungdommene ga virkelig gode råd, sier fabrikksjef Karl Peter Johansen.

Kabelprodusenten Nexans’ fabrikk i Rognan er blant de mange bedriftene og virksomhetene som har fått gode, realfagsbaserte råd fra elever ved ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet de siste årene. Rådene kommer fra elever i Lektor2-ordningen, en nasjonal satsing som skal fremme realfagene på ungdomstrinnet og i den videregående skolen. I dag er ca. 200 skoler over hele landet med i ordningen.

– Det har vært overraskende å se hvor utbredt bruken av realfag er i arbeidslivet. Uten realfag stopper Norge, sier Lektor2-ordningens prosjektleder Kristine Bakkemo Kostøl.

Hensikten med Lektor2 er at skolene skal etablere et samarbeid med lokale virksomheter som bruker realfag og vise fram hva realfag kan brukes til.

En delegasjon fra Rognan ungdomsskole under en befaring på Nexans i 2018. F.v. lærer Rita Johansen, Robin Wikberg, Adrian Håkonsen og Christina Staupåmo. (Foto: Privat/Lektor2)
En delegasjon fra Rognan ungdomsskole under en befaring på Nexans i 2018. F.v. lærer Rita Johansen, Robin Wikberg, Adrian Håkonsen og Christina Staupåmo. (Foto: Privat/Lektor2)

– Mange ungdommer vet at de kan studere realfag for å bli lege eller ingeniør, men det finnes jo massevis av andre yrker og oppgaver som også trenger realfag. Det er for eksempel mye matematikk involvert i driften av et kjøpesenter: Der må du kunne prosentregning, budsjett, regnskap og mye annet, forteller Kostøl.

Lektor2-ordningens prosjektleder har etterhvert samlet en svært variert portefølje med eksempler på hva de unge skoleelevene har bidratt med. Førsteklassingene ved Strinda videregående skole har for eksempel hjulpet Mikrogartneriet Trondheim med å finne ut om det er mest lønnsomt å dyrke basilikum og mynte i vann eller kokosjord og når det er smaksmessig lurt å høste mikrogrønt.

– Et annet prosjekt i Trondheim var helt annerledes. Kommunen ba VG2-elevene ved Thora Storm-skolen om å evaluere omleggingen av Olav Tryggvasons gate til miljøgate. Svaret var blant annet at langt flere syklet i gaten etter omleggingen, mens færre kjørte bil. Da fikk de et fint oppslag i Adresseavisen, forteller Kostøl.

Les mer om lektor2 ordningen på Titan ved Universitetet i Oslo sine nettsider.

Lektor2

  • Lektor2 finansieres av Kunnskapsdepartementet via Utdanningsdirektoratet og administreres av Naturfagsenteret.
  • Ordningen tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen.
  • Alle fylker er representert. Nærmere 500 skoler har deltatt.
  • Etter en omlegging i 2015 har Lektor2 tatt inn ca. 50 nye skoler årlig. Ca. 20 000 elever er med hvert år.

Mer informasjon: https://www.lektor2.no/