Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Barn som lever i krig og konflikt presterer dårligere på skolen enn andre. For noen blir problemene vedvarende.
Barn som lever i krig og konflikt presterer dårligere på skolen enn andre. For noen blir problemene vedvarende.

Skolen kollapser for unge som har opplevd krig

Barn og unge som har opplevd krig utvikler ofte alvorlige problemer. De presterer derfor også dårligere på skolen enn andre.

Forskerne bak en ny studie av hvordan krigstraumatiserte barn presterer på skolen ser tydelig hva som skjer med disse elevene:

– Støttesystemet rundt dem kollapser. Elevene klarer ikke å nyttiggjøre seg den støtten som ligger i det å være på skolen. Skolen i seg selv blir for vanskelig, og foreldrene makter ikke å følge opp. Det dramatiske er at for elevene som faller ut av skolen så finnes det få tiltak som kan hjelpe dem tilbake – og det alarmerende er at dette gjelder en stor gruppe elever.

– I denne studien anslår vi at læringen blir langvarig redusert for om lag 30 prosent av elevene. Det er dramatisk for unge mennesker som fortsatt er i utvikling, sier Jon-Håkon Schultz.

Han er professor i pedagogisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet og har forsket mye på hvordan skolene fungerer i krigsutsatte områder.

Forebygger problemene med eget program

Han har blant annet utviklet Better learning program i samarbeid med Flyktninghjelpen, et program som er innført i flere land i Midtøsten.

Dette har i flere år hjulpet lærere å forebygge problemene barn opplever når de er i en krig, og de samme elevene til å mestre skolen – til tross for problemene.

Studien om krigstraumatiserte barn og prestasjon på skole er nylig publisert i magasinet Science Direct. Den er utført i samarbeid med forsker Safwat Y. Diab ved Al-Quds Open University i Palestina

Professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Jon-Håkon Schultz, forsker på hvordan krig påvirker barn og prestasjonene deres på skolen.
Professor ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Jon-Håkon Schultz, forsker på hvordan krig påvirker barn og prestasjonene deres på skolen.

– Skolene er ikke tilpasset de traumatiske opplevelsene

De to forskerne har intervjuet tolv sjetteklasseelever fra fire ulike skoler på Gazastripen, foreldrene deres, lærere og fire rådgivere ved skolene.

De har utforsket og identifisert hvordan individuelle, sosiale og kontekstuelle faktorer bidrar til at disse barna, som er i en pågående krigs- og konfliktsituasjon, presterer dårligere på skolen enn andre.

– Studien avdekker at elevene mister sine naturlige sosiale støttesystem både hjemme og på skolen. Utdanningstjenestene er ikke tilpasset de traumatiske opplevelsene de får gjennom krig, sier Schultz.

Psykisk overbelastning

Han forteller at studentene dermed utvikler alvorlige følelsesmessige og kognitive problemer som påvirker det de presterer på skolen på en negativ måte.

– Tilbakevendende kriger, pågående væpnet konflikt og beleiringen av Gazastripen har direkte og indirekte påvirket elevenes psykososiale funksjon. At de opplever et ekstra stress både på skolen og hjemme gir dem en psykisk overbelastning som svekker mulighetene deres til å få det bedre, sier Schultz.

Han mener situasjonen blir ekstra alvorlig fordi verken skolene eller familiene i konfliktpregede områder ser ut til å klare å møte de unge menneskene sine behov.

Mangler støtte og beskyttelse

– De som skal være hovedleverandører av omsorg og utdanning, som foreldre, lærere og rådgivere, blir selv påvirket av krigen og konfliktene.

Det påvirker deres støttende og beskyttende rolle på en negativ måte, sier Schultz.

Schultz forklarer at tidligere forskning dokumenterer at kriser og traumer reduserer elevenes læring, men da gjerne som en midlertidig effekt.

– Majoriteten av elevene gjenoppretter læringskapasiteten gjennom naturlig tilfriskning eller heling. Med andre ord, så går det over for de fleste. Selv i Gaza, der det er en pågående konflikt, vil mange av elevene hente seg inn og kunne ha gode perioder på skolen, sier Jon- Håkon Schultz.

Referanse:

Safwat Y. Diab og Jon-Håkon Schultz: Factors contributing to student academic underachievement in war and conflict: A multilevel qualitative study, Teaching and Teacher Education, 2021. Doi.org/10.1016/j.tate.2020.103211

Powered by Labrador CMS