Hos gravide med PCOS kan behandling med metformin fra slutten av første trimester redusere risikoen for sene aborter og for tidlige fødsler. (Foto: Colourbox)
Hos gravide med PCOS kan behandling med metformin fra slutten av første trimester redusere risikoen for sene aborter og for tidlige fødsler. (Foto: Colourbox)

Kjent medikament gjør at flere barn overlever

Metformin reduserer risikoen betraktelig for aborter og for tidlige fødsler for kvinner med den medisinske tilstanden PCOS. Men medikamentet virker ikke ved svangerskapsdiabetes.

Metformin nesten halverer risikoen for aborter og for tidlige fødsler for kvinner med hormonforstyrrelsen polycystisk ovariesyndrom (PCOS), viser en stor nordisk studie fra NTNU og St. Olavs hospital.

Samtidig finner forskergruppen overraskende nok ingen bedring for kvinner med svangerskapsdiabetes.

Cirka 10 til 15 prosent av alle kvinner har PCOS. Symptomene er uregelmessige menstruasjoner, økt nivå av mannlig kjønnshormon og små blærer på eggstokkene.

I tillegg har mange av kvinnene med PCOS overvekt.

Kvinner med PCOS er også mindre fruktbare, har økt forekomst av spontanaborter, svangerskapsdiabetes, for tidlige fødsler og svangerskapsforgiftning.

Hindrer sene aborter

– Hos gravide med PCOS kan behandling med metformin fra slutten av første trimester redusere risikoen for sene aborter og for tidlige fødsler, fastslår professor Eszter Vanky.

Hun leder forskningsgruppen Kvinnehelse – PCOS ved NTNU.

I en ny vitenskapelig artikkel publisert i tidsskriftet Lancet Diabetes & Endocrinology kommer resultatene av nesten to tiårs forskning.

Undersøkte 800 kvinner

Fra 2000 til 2017 gjennomførte forskergruppen tre studier på nær 800 gravide med PCOS. Studiene ble gjennomført ved 15 sykehus i Norge, fire sykehus i Sverige og ett på Island.

Halvparten av kvinnene fikk metformin fra før svangerskapsuke 12. Resten av kvinnene ble gitt placebo, eller narremedisin.

I tillegg til lavere risiko for aborter og for tidlige fødsler fant forskerne også at kvinnene som fikk metformin la på seg mindre under svangerskapet.

Et høyere nivå av mannlige kjønnshormoner settes i sammenheng med flere av symptomene ved PCOS. Årsakene til tilstanden er ikke kjent, men kan ha sammenheng med både livsstil, arv og forhold i fosterlivet.

Gruppen fant ingen effekt på svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk eller i hvor stor grad nyfødte trengte intensivbehandling hos kvinnene med PCOS.

Ingen virkning ved diabetes

– Det kanskje mest oppsiktsvekkende funnet var at metformin ikke hadde noen som helst effekt på hverken forekomst eller alvorlighetsgrad av svangerskapsdiabetes, konstaterer Vanky.

Metformin er et velkjent medikament som brukes i behandling av type 2 diabetes og er likestilt med insulin som førstelinje medikamentell behandling ved svangerskapsdiabetes.

Forskerne mener studien kommer til å ha innvirkning på oppfølgning og behandling av gravide kvinner med PCOS og sannsynlig også av andre gravide kvinner.

Referanse:

Tone S Løvvik m.fl: Use of metformin to treat pregnant women with polycystic ovary syndrome (PregMet2): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Diabetes & Endocrinology. 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/S2213-8587(19)30002-6

Powered by Labrador CMS