Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

– Mødre som spiser kjøtt, fisk og egg eller melk har morsmelk med nok B12, sier forsker Sigrun Henjum.
– Mødre som spiser kjøtt, fisk og egg eller melk har morsmelk med nok B12, sier forsker Sigrun Henjum.

Får norske barn i seg nok B12 ved fullamming?

En ny studie viser at bekymringen for B12-mangel ved fullamming kan være overdrevet. Men veganere som ammer bør være obs på om de får i seg nok.

B12 er avgjørende for optimal vekst og kognitiv utvikling hos barnet.

Flere forskere har tatt til orde for at barn som blir fullammet, kan få i seg for lite av vitaminet B12. Mangel kan for eksempel føre til at barnet ikke vokser som normalt.

Nå viser en ny studie fra OsloMet at B12-statusen er god blant ammende mødre i Norge.

– Resultatene våre tyder på at barna som blir fullammet, får i seg nok B12, sier professor Sigrun Henjum ved OsloMet. Hun er en av forskerne bak studien.

I studien har forskerne både sett på mødrenes B12-inntak og analysert mødrenes urin og morsmelk. 175 norske mødre med barn fra null til seks måneder har deltatt i studien. Blant dem fullammet åtte av ti mødre.

– Studien vår viser at mødrene har et godt inntak, god status og at mengden B12 i morsmelken også ligger innenfor normalen, sier Henjum.

Målet med studien var å undersøke B12-inntaket og -konsentrasjonen i morsmelk hos ammende mødre, i tillegg til mors B12-status. Fullammende barns B12-inntak ble også beregnet de første seks månedene etter fødsel.

Sigrun Henjum er en av forskerne bak en av de første studiene på B12 i morsmelk i Norge.
Sigrun Henjum er en av forskerne bak en av de første studiene på B12 i morsmelk i Norge.

B12 i morsmelken går noe ned

Forskerne ser riktignok at mens mødrenes B12-status holder seg god seks måneder etter fødselen, går mengden B12 i morsmelken noe ned.

– I studien er ikke barnas blod målt, men vi ser via beregninger av B12-konsentrasjon i morsmelk at barna trolig får i seg nok av det viktige vitaminet.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har standardmål for hvor mye morsmelk barna drikker hver dag, som brukes til å regne ut om de får i seg nok.

De viktigste B12-kildene

Kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter er de viktigste kildene til vitaminet.

I denne studien er bare to prosent av mødrene vegetarianere. Tidligere studier har vist at i høyinntektsland finner vi vanligvis bare B12-mangel hos fullammede spedbarn med mødre som er vegetarianere.

– Oppsummert kan vi si at mødre som spiser kjøtt, fisk og egg eller melk har morsmelk med nok B12.

Mors B12-status i graviditeten har også noe å si.

– Har mor god B12-status i graviditeten, blir også barnet trolig født med god status, sier Henjum.

Fakta om B12

Vitamin B12 - også kalt kobalamin - er et vitamin som er av avgjørende betydning for DNA-produksjon i kroppens celler.

Spesielt sårbare er hurtigvoksende celler som blodceller og slimhinner i tarmsystemet. Nerveceller er også sårbare for vitamin B12-mangel.

Vitaminet kan ikke lages i kroppen og må derfor tilføres gjennom kosten.

Kjøtt, fisk, sjømat, egg og melkeprodukter er de viktigste kostholdskildene for vitamin B12.

Kilde: Norsk Helseinformatikk AS (nhi.no)

Ingen forskjell med tilskudd

Forskerne fant også at det ikke var noen forskjell på B12-mengden i morsmelken til mødrene som tok tilskudd og de som ikke gjorde det.

Bruk av tilskudd påvirket ikke B12-status hos mor, noe vi kunne forventet hvis mødrene hadde hatt lav B12-status.

– Resultatene våre kan være påvirket av at det ikke var noen som hadde B12-mangel. Dersom en har nok av det viktige vitaminet i maten, klarer en trolig ikke å ta opp det lille ekstra fra tilskudd, sier Henjum.

Få studier av B12

Hittil er det gjennomført få studier av B12 i morsmelk i velnærte befolkningsgrupper.

– Med våre analyser av B12 i morsmelk bidrar vi til nye data på dette feltet. Studien er en av de første på B12 i morsmelk i Norge.

– Nå trenger vi mer forskning for å forstå hvordan mors B12-status påvirker morsmelken, og ikke minst effekten mengden i melken har på barnas status, sier Henjum.

B12 og spedbarn

B12 er avgjørende for optimal vekst og kognitiv utvikling hos spedbarn. B12-mangel kan føre til at barnet ikke vokser eller utvikler seg optimalt.

Spedbarns B12-status er både avhengig av tilførsel i mors mage og etter fødsel gjennom morsmelk eller morsmelkerstatning og etter hvert fast føde.

Mors B12-status både i graviditeten og etterpå har mye å si for barnets status. B12 i morsmelk fra velernærte kvinner er lavere enn B12 i morsmelkerstatning.

I høyinntektsland som Norge er B12-mangel sjelden. Her finner vi vanligvis kun B12-mangel hos fullammede spedbarn med mødre som er vegetarianere.

Lurer du på hva det er viktig å huske på når du ammer? Les Helsedirektoratets anbefalinger

Referanse:

Sigrun Henjum mfl.: Vitamin B12 concentrations in milk from Norwegian women during the six first months of lactation. European Journal of Clinical Nutrition, 2020. Doi.org/10.1038/s41430-020-0567-x

Powered by Labrador CMS