Denne artikkelen er produsert og finansiert av OsloMet – storbyuniversitetet - les mer.

– For å passe på at vi beholder jordmødre i yrket, er det helt nødvendig at fødeavdelingene får flere ansatte, sier forsker Mirjam Lukasse.
– For å passe på at vi beholder jordmødre i yrket, er det helt nødvendig at fødeavdelingene får flere ansatte, sier forsker Mirjam Lukasse.

Forsker: – Vi kan ikke risikere å miste flere jordmødre fordi arbeidspresset er for stort

Mange jordmødre mener det er en stor utfordring å gjøre arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte, viser en studie.

«Vår arbeidsbelastning bare øker uten at ressursene blir flere. Det er stressende og det føles utrygt. Jeg blir redd for å ta livet av noen.»

Slik beskriver en jordmor det hun opplever som vanskelig i arbeidsmiljøet.

Hun er en av rundt 500 jordmødre som har deltatt i studien til professor Mirjam Lukasse ved OsloMet, hvor jordmødre i Norge har svart på hvordan de har det i arbeidet sitt.

Resultatene viser at de fleste jordmødrene i studien mener det er en stor utfordring å gjøre arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte. De opplever at sykehuset mangler folk og ressurser for å kunne gjøre en god nok jobb, og at ledelsen ikke gir nok faglig støtte. Det med ressurser handler også om et støtteapparat til å gjøre jobber som andre enn jordmødre kan gjøre, som å servere frokost og ta blodprøver.

Flere mener det er prosedyrer og leger som styrer hva de skal gjøre, og de savner mer frihet til å bestemme i arbeidet sitt. Uten denne friheten mister de muligheten til å tilpasse omsorgen selv.

– For å passe på at vi beholder jordmødre i yrket, er det helt nødvendig at fødeavdelingene får flere ansatte. De må få tid til å være faglig oppdatert og gis muligheter for profesjonell utvikling, sier Mirjam Lukasse.

– Vi kan ikke risikere å miste flere jordmødre fordi arbeidspresset er for stort. Forskning viser at kvinner får det best om de har muligheten til å bli kjent med en jordmor, helst gjennom svangerskap, fødsel og barselperioden. For å kunne gi denne kontinuiteten trenger vi flere, ikke færre jordmødre.

Trenger mer helsehjelp enn tidligere

Siden sommeren 2019 har det vært flere medieoppslag om at jordmødre på de store fødeavdelingene i Norge har fått for mye å gjøre, og at sikkerheten for de fødende derfor kan være truet.

Helsehjelpen til fødende har endret seg betydelig de siste tjue årene. Flere gravide har økt risiko i fødsel basert på at de har økt alder, økt vekt og kroniske sykdommer.

OsloMet-professor Mirjam Lukasse har selv jobbet som jordmor i Pakistan, Nederland, Storbritannia og Norge.
OsloMet-professor Mirjam Lukasse har selv jobbet som jordmor i Pakistan, Nederland, Storbritannia og Norge.

Friske gravide som føder uten noen form for medisinske inngrep eller komplikasjoner, blir det stadig færre av. Det brukes også mer teknisk utstyr i dag enn tidligere. I tillegg får jordmødre flere oppgaver, mens andre ansatte skal gjøre mindre av oppgaver som for eksempel servering av mat.

– Vi stiller høye krav til jordmødrene. Det er et fantastisk og intenst yrke, men en jordmor må egentlig alltid ha gode dager. Det nytter ikke å være på jobb uten at en helt og holdent kan konsentrere seg om jobben, påpeker Lukasse.

– Jordmødre gjør en viktig innsats hver dag for at fødselsomsorgen skal være av høy kvalitet og oppleves trygg.

Sliter med nattevakter

Flere av jordmødrene i studien tvilte på om de kunne holde ut et helt yrkesliv som jordmor med den vaktbelastningen de hadde. Med alderen ble det også tøffere å jobbe nattevakter. Lukasse mener det burde være mer fleksibel arbeidstid.

– Kanskje ikke alle trenger å ha nattevakter, konkluderer hun.

Jordmødrene beskriver en arbeidsplass i konstant endring uten at de har noen innflytelse. For eksempel fører sentraliseringen til at små fødeenheter legges ned. Omorganiseringer skjer ofte.

– I noen land har dette ført til en flukt fra jordmoryrket, forklarer Lukasse, som selv har jobbet som jordmor i Pakistan, Nederland, Storbritannia og Norge.

– I andre land ser vi en økende alder på de jordmødrene som er i yrket, uten at yngre kommer til og blir. Vi ser også i Norge at jordmødre er en aldrende yrkesgruppe.

Hun forteller at mange jordmødre i Norge vil gå av med pensjon de nærmeste årene, og at vi kommer til å trenge et stort antall nye jordmødre som brenner for sitt yrke – uten at de skal bli utbrent av den grunn.

Referanse:

Mirjam Lukasse og Lena Henriksen: Norwegian Midwives’ perception of their practice environment: A mixed methods study. Nursing Open, 2019. Doi.org/10.1002/nop2.358.

Powered by Labrador CMS