Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

– Flere undersøkelser viser at elever skårer seg selv høyt i å finne informasjon på nettet, men at ingen har lært dem det, forteller ressursleder ved FIKS Ann Michaelsen.
– Flere undersøkelser viser at elever skårer seg selv høyt i å finne informasjon på nettet, men at ingen har lært dem det, forteller ressursleder ved FIKS Ann Michaelsen.

Digitalisering i skolen: Hva viser forskning så langt?

PODCAST: Hva vet vi om digitalisering i skolen? Hva er det forsket på og hva trenger vi mer kunnskap om?

Norske klasserom har i flere år gjennomgått en digitaliseringsprosess. Med koronapandemien har begreper som digital hjemmeskole og digital undervisning raskt blitt hverdagsbegreper.

Tilgang til en digital enhet i forbindelse med undervisning og skolearbeid har blitt nødvendig for både elever og lærere.

Læringprofessor ved FIKS, Øystein Gilje, og skoleleder og ressursleder ved FIKS, Ann Michaelsen.
Læringprofessor ved FIKS, Øystein Gilje, og skoleleder og ressursleder ved FIKS, Ann Michaelsen.

En-til-en-klasserommet

Klasserom der hvor hver elev har sin personlige digitale enhet, kan betegnes som en-til-en-klasserom.

Forskning viser at en-til-en-klasserommene er komplekse og preget av stor variasjon når det gjelder organisering av undervisningen og bruk av læremidler, læringsressurser og verktøy.

Både elever og lærere tar for eksempel i bruk ikke-digitale - altså analoge - midler, ressurser og verktøy i undervisningen i tillegg til det digitale.

Samtidig trer læreren inn i en tydelig klasselederrolle og legger gjennom dette til rette for variasjon i undervisningen.

Forskerne fant store variasjoner i både struktureringen av undervisningen og i valg og bruk av læremidler og verktøy.

– Flere undersøkelser viser at elever skårer seg selv høyt i å finne informasjon på nettet, men at ingen har lært dem det, forteller Michaelsen.

Men, hva betyr en-til-en-klasserommet? Og hva er status for kunnskap om digitalisering i skolen.

Professor ved Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen (FIKS), Øystein Gilje og skoleleder og ressursleder ved FIKS, Ann Michaelsen, tar debatten i denne podcast-episoden.

Programleder: Elise Koppang Frøjd. Produsent: Shane Colvin. Research: Roshenek Bagharzadeh.

Se videoutdrag fra episoden. (Videoproduksjon: Shane Colvin / UiO)

Hør hele episoden her:

Powered by Labrador CMS