Forskere har undersøkt hvordan plantene har det i de kaldeste områdene på kloden. Et varmere klima har stor effekt. (Foto: Kari Klanderud)
Forskere har undersøkt hvordan plantene har det i de kaldeste områdene på kloden. Et varmere klima har stor effekt. (Foto: Kari Klanderud)

Varmere klima gjør blomstringen i fjellet mye kortere

Varmere klima endrer plantesamfunnene over tregrensen. Perioden hvor plantene blomstrer, blir betydelig kortere.

Publisert

Et av de tydeligste tegnene på klimaendringer hos planter er endringer i vekstsesong. Det gjelder særlig over tregrensen, altså i de kaldeste områdene på kloden.

– I disse ekstreme miljøene er temperatur en spesielt begrensende faktor for plantene, sier Kari Klanderud, professor i planteøkologi ved NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

– Så når temperaturene øker, skjer det markante endringer veldig raskt.

Klanderud er en del av et internasjonalt forskerteam som har undersøkt hvordan høyere temperaturer påvirker planter som lever i de kaldeste miljøene, og deres utvikling gjennom vekstsesongen.

Analysene er basert på forskning på cirka 43 000 planter son vokser i fjell og på tundra over hele kloden. Tundra er kalde regioner hvor det vanligvis er permafrost.

Kortere blomstring

Resultatene viser at økte temperaturer gjør at blomstersesongen blir markant kortere i de kaldeste områdene.

– Dette skyldes at arter som vanligvis blomstrer sent på sommeren reagerer sterkere på høyere temperatur, og blomstrer tidligere enn før, sammenlignet med arter som blomstrer tidlig, forklarer Klanderud.

Her er Kari Klanderud og Ivana Molovcakova frå NMBU i gang med feltarbeid på planter høyt til fjells på Finse. (Foto: privat)
Her er Kari Klanderud og Ivana Molovcakova frå NMBU i gang med feltarbeid på planter høyt til fjells på Finse. (Foto: privat)

Kort sommer i Arktis

Forskjellen mellom disse to gruppene skyldes at de har forskjellig startskudd for når de begynner å blomstre. Den arktiske vinteren er kort. Alt er et kappløp med tiden, og det er om å gjøre å nyttiggjøre seg best mulig den korte vekstsesongen.

– Tenk på snøsmelting som ett startskudd, og temperatur som et annet, sier Klanderud.

– Enkelte arter starter løpet idet snøen forsvinner, andre når det blir varmt nok.

Annerledes enn varmere områder

Resultatene skiller seg fra tidligere forskning i varmere økosystemer. I varmere regioner er det de tidlig blomstrende artene som har vist seg å være mest følsomme overfor temperaturendringer.

Klanderud forklarer at i disse tilfellene vil antakelig tilgang på vann begrense plantene, i tillegg til temperatur.

Reinrose er typisk høyfjellsart som kan bli påvirket av klimaendringrer. (Foto: Kari Klanderud)
Reinrose er typisk høyfjellsart som kan bli påvirket av klimaendringrer. (Foto: Kari Klanderud)

Påvirker konkurranse i naturen

Forskerne er usikre på hvordan høyere temperaturer og en mer intensiv blomstringsperiode vil påvirke plantesamfunnene over tregrensen over tid.

– For det første forrykker temperaturendringene konkurransen mellom artene, sier instituttleder og professor Ørjan Totland ved Universitetet i Bergen. Han har også medvirket på prosjektet.

– Våre resultater tilsier at det er de som reagerer mer på temperatur enn på snøsmelting, altså de sent blomstrende plantene, som nå har et fortrinn.

Det kan bety at disse områdene på sikt kan bli mer artsfattige dersom temperaturene fortsetter å stige.

Kortere spisetid

En bekymring er hvordan endringene i blomstring vil påvirke dyrene som er avhengige av dem.

– Det er ingen selvfølge at for eksempel pollinerende insekter reagerer likt på temperatur som blomstene de behøver for å overleve. For insektene kan dette bety at de får mer mat, men i en kortere periode, sier Totland.

Men hun sier at det også kan være at konkurransen om de pollinerende insektene øker. Det kan gå hardt ut over de mindre attraktive planteartene.

Referanse:

Janet S. Prevéy mfl: Warming shortens flowering seasons of tundra plant communities. Nature Ecology & Evolution 2019 DOI: 10.1038/s41559-018-0745-6 (sammendrag)