Det nye geologiske Arktis-kartet har vært et samarbeid mellom mange land. Bildet viser Kongsfjorden ved Ny-Ålesund på Svalbard. (Foto: Are Føli / NTB scanpix)
Det nye geologiske Arktis-kartet har vært et samarbeid mellom mange land. Bildet viser Kongsfjorden ved Ny-Ålesund på Svalbard. (Foto: Are Føli / NTB scanpix)

Nytt geologisk Arktis-kart kan avklare nasjonale grenser

Kartet kan bidra til å avklare hvor de nasjonale grensene skal trekkes i Polhavet.

‒ Gjennom et stort internasjonalt kartleggingssamarbeid i Arktis har vi nå oppnådd en felles forståelse for geologien i området, forteller direktør Oleg Petrov ved den russiske geologiske undersøkelsen VSEGEI.

Kartet viser hvordan jordskorpen er bygget opp, dannet og deformert gjennom historien. Dette kalles et tektonisk kart.

Tidligere har samarbeidet resultert i et rent geologisk kart over berggrunnen, to geofysiske kart og en oversikt over mineralressursene i Arktis.

Den nye utgaven, som nå er lagt fram, er godkjent av den internasjonale kartkommisjonen (CCGM). Nå er det bare formaliteter som gjenstår før kart og data blir publisert og gjort tilgjengelig for alle interesserte.

‒ Vi har arbeidet mye og lenge med dette siste kartet. Det har vært et vanskelig arbeid. Vi har tatt en mengde prøver, som er undersøkt og analysert. Samtidig har vi lagt ned mye arbeid i logistikken. Vi har for eksempel brukt både ubåter og isbrytere i kartleggingen, forteller Petrov, som selv presenterte resultatene av arbeidet under arbeidsmøtet i Trondheim.

Direktør Oleg Petrov (t.v.) i den russiske geologiske undersøkelsen VSEGEI, og hans tidligere direktørkollega ved NGU, Morten Smelror (t.h.), er fornøyd med det internasjonale samarbeidet i kartleggingen av Arktis.
Direktør Oleg Petrov (t.v.) i den russiske geologiske undersøkelsen VSEGEI, og hans tidligere direktørkollega ved NGU, Morten Smelror (t.h.), er fornøyd med det internasjonale samarbeidet i kartleggingen av Arktis.

Yttergrensene av kontinentalsokkelen

‒ Nå blir informasjonen spredt rundt, og får blant annet betydning for undervisning og utdanning. Alle land kan nå bruke dette felles datagrunnlaget til egne prosjekter, sier direktøren.

Men det er ikke bare i forskning og undervisning arbeidet kan komme til nytte. Det nye kartet blir ett av bidragene for å avgjøre hvor de nasjonale grensene skal trekkes i Polhavet.

FNs Havrettskommisjon påpeker nemlig at kyststater har rettigheter over sin kontinentalsokkel, selv om den strekker seg mer enn 200 nautiske mil fra kysten. I Arktis kan det nye kartet brukes til å avklare disse yttergrensene.

Viktig russisk initiativ

Det russiske Ministeriet for naturressurser og Direktoratet for mineralressurser tok initiativet til det internasjonale samarbeidet allerede i 2003.

Tidligere direktør ved NGU, Morten Smelror, er svært fornøyd med at kart, data og modeller fra Arktis nå er på plass.

‒ Det nye kartet med data og publikasjoner har kommet i stand etter en lang og krevende prosess. Resultatet av samarbeidet har stor betydning for den vitenskapelige tilnærmingen til nordområdene og for en felles geologisk forståelse av Arktis, sier Smelror.

Utsnitt av det tektoniske kartet over Arktis som viser hvordan jordskorpen er bygget opp, dannet og deformert gjennom historien. (Foto: NGU)
Utsnitt av det tektoniske kartet over Arktis som viser hvordan jordskorpen er bygget opp, dannet og deformert gjennom historien. (Foto: NGU)

Samarbeidet fortsetter

Arbeidet med det tektoniske kartet har vært ledet fra Russland og er et resultat av et samarbeid mellom de geologiske undersøkelsene, ulike etater og flere forskningsinstitusjoner USA, Canada, Danmark, Sverige, Frankrike, Tyskland, Norge og Russland.

Nå skal samarbeidet i Arktis videreføres. Det norsk-russiske arbeidsmøtet i Trondheim nylig, hvor også Oljedirektoratet var representert, var starten på en oppfølging og oppgradering av atlaset «Geological History of the Barents Sea» fra 2009, som handler om Barentshavet og Karahavet.

Norske bidragsytere til det nye Arktis-kartet

Fra NGU har forskerne Laurent Gernigon og Morten Smelror deltatt i arbeidet med kartet. De andre norske aktørene har vært seniorgeolog Harald Brekke i Oljedirektoratet, og forskerne Carmen Gaina og Jan Inge Faleide fra Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS