En neandertal-rekonstruksjon i Tokyo. (Bilde: Photaro/CC BY-SA 3.0)
En neandertal-rekonstruksjon i Tokyo. (Bilde: Photaro/CC BY-SA 3.0)

Hvor gode var neandertalerne til å bruke hendene?

Var de klønete slåsskjemper eller kunne de sy presise sting? Eller kan begge deler være sant?

Publisert

Neandertalerne er ekstremt interessante for oss mennesker. De var våre nærmeste slektninger i menneskefamilien, og de forsvant fra Europa og Asia for rundt 40 000 år siden. Da hadde de levd side om side med moderne mennesker i flere tusen år.

Noen går til og med så langt som å si at de egentlig ikke døde ut, siden vi fortsatt bærer på en del av genene deres i dag.

Mange forskjellige forskningsprosjekter prøver å belyse forskjellige aspekter ved neandertalerne. Noen mener å vise at de lagde hulemalerier, mens andre mener å ha funnet treverktøy som ble brukt av neandertalerne.

Et nytt forskningsprosjekt har undersøkt et annet aspekt ved neandertalerne: Fingerferdighetene deres. Resultatene er publisert i tidsskriftet Science Advances.

Og de mener at å finne bevis for at neandertalerne kanskje var meget flinke til å utføre nøyaktige og krevende oppgaver. Men hvordan finner man ut av det?

Skjelett

Det åpenbare problemet er muskler og sener ikke bevares. Forskerne sitter igjen med knokler etter neandertalerne, men det kan kanskje vise noen hint om hvordan de kunne bruke hendene sine.

Ideen er at senefestene etterlater seg spor i håndknoklene. Mønsteret på festene vil se forskjellige ut, basert på hvordan hendene blir brukt og hva slags muskler som brukes. Teorien går ut på at mønsteret henger sammen med gjentatte bevegelser over lang tid.

Forskerne mener at man kan bruke disse senefestene til å anslå hvordan neandertalerne brukte hendene sine, men for å gjøre det, må de ha et sammenligningsgrunnlag.

De har undersøkt knoklene til mange forskjellige moderne mennesker som levde i løpet av 1700- og 1800-tallet, som kommer fra en samling i Basel. Samlingen inneholder knoklene til 45 individer, og livene deres er godt dokumentert.

En del av dem utførte forskjellige yrker gjennom et langt liv. Noen gjorde mer grovarbeid, som muring og snekring, mens andre havnet i finarbeidkategorien. Dette er for eksempel skreddere, skomakere eller malere.

Neandertalere

Forskerne har dermed kunne bygget opp forskjellige profiler for disse senefeste-merkene, som så kunne sammenlignes med fossiler av forskjellige neandertaler-hender og andre menneskefossiler.

Dette gir et klart mønster, ifølge forskerne. Det var bare knokler fra seks neandertalere som var godt nok bevart til å vise arr etter senefester, men disse knoklene viste tegn på presisjonsarbeid.

Dette kan være et hint om at neandertalerne hadde evnen til å utføre presist håndtarbeide, og at hvertfall disse seks individene kanskje gjorde mye av det.

Det kan for eksempel være snakk om å lage verktøy eller tau av naturfiber, eller å bruke spesialiserte verktøy til å behandle dyreskinn.

Referanser:

Harvati mfl: Evidence for precision grasping in Neandertal daily activities. Science advances, 2018. Sammendrag